Haarlemmers merken dat het moeilijker gaat

30 january 2013
Haarlem

oor het eerst sinds de kredietcrisis in 2008 was er sprake van een duidelijke toename van de werkloosheid, die nog wel steeds onder het gemiddelde van middelgrote steden ligt. Tot die belangrijke conclusie komt de gemeentelijke Recessiemonitor over het vierde kwartaal van 2012. Er komen ook positieve bevindingen naar voren, zoals een oplopend aantal vacatures in 2012 (na een dieptepunt in het eerste kwartaal van 2012) en het uitblijven van effecten van de crisis op de cijfers over de schuldhulpverlening en de bijstand.

Arbeidsmarkt minder stabiel

Nieuw is de duidelijke toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden in het vierde kwartaal van 2012, na een lange reeks van stabiliteit: van 3.748 in het derde kwartaal naar 4.317 in het vierde kwartaal van 2012. Ook de jeugdwerkloosheid nam in dit kwartaal opvallend toe. Bij beide onderdelen is het niveau lager dan gemiddeld van middelgrote steden. Datzelfde geldt voor de groei van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van 2011; in vergelijking met de andere steden scoort Haarlem relatief gunstig: onder het gemiddelde van de stedengroep.

Meer dan in andere edities komt nu naar voren dat het aantal faillissementen in 2012 is toegenomen en het aantal verstrekte voedselpakketten door de Voedselbank, met een recent hoogtepunt in het vierde kwartaal van 2012.

De woningmarkt daalt verder

Ook de mineur stemming op de woningmarkt zet door. In het vierde kwartaal van 2012 is er weliswaar sprake van een kleine opleving van het aantal verkochte woningen, maar in 2012 zijn de prijzen van koopwoningen gedaald, na een lange periode van stabiliteit. Ook is aantal dagen dat een woning te koop staat opgelopen. De daling van de vraagprijs van koopwoningen in de periode 2008-2012 verschilt erg per buurt. Zo is de daling in veel buurten in Haarlem-Noord, die direct grenzen aan het NS-station, relatief klein (3% en minder), maar in buurten in Haarlem-Zuid en in Haarlem-West kan dit oplopen tot 18% en meer.

Positief

Naast de al eerder genoemde positieve conclusies, zijn er nog een aantal zaken die positief opvallen. Het gaat om de groei in 2012 van ruim 16% van het aantal parkeringen in parkeergarages naar ruim 1,8 miljoen, het herstel van het niveau van de bouwkosten voor verleende bouwvergunningen en de stabiliteit in het aanbod van winkelruimte.