FEHAC praat met UNESCO

20 december 2013

Sinds kort waait er namelijk een schrale wind uit de hoek van de overheid, die een directe bedreiging vormt voor dat erfgoed. De bedreigingen van de historische voertuigsector in Nederland zijn velerlei: milieu-eisen, dreigende afsluiting van complete binnensteden, motorrijtuigenbelasting en oneigenlijk gebruik van oldtimerregelingen. Het Nederlandse beleid loopt internationaal uit de pas.