Zaans Peil: Geloofwaardigheid en vertrouwen moet je opbouwen

20 june 2016
Zaandam

Door Nico van den Broek

De onderzoekers van de Stichting Atlas voor gemeenten doen onderzoek naar het wel en wee van Nederlandse buurten, wijken, gemeenten en regio's. Zij stellen zich ten doel de verschillen zo precies mogelijk te beschrijven en verklaren. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een rijk gevulde databank, met veel originele en unieke gegevens.

Het onderzoek van Atlas typeert zich door originele invalshoeken, creatieve en innovatieve methodes van onderzoek, een heldere presentatie, goed leesbare rapporten en prikkelende conclusies, zonder daarbij concessies te doen aan de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek: Een MKBA van de wijkaanpak in Amsterdam is door de Wetenschappelijke commissie wijkaanpak geselecteerd als Best practice van al het door de commissie beoordeelde onderzoek in 2014. Het onderzoek wordt in Nederland dan ook serieus genomen door de desbetreffende organisaties.

Ik vind dat de gemeente Zaanstad met zijn fikse daling in rangorde en zijn borstklopperij van "Het gaat goed in Zaanstad" behoorlijk aan geloofwaardigheid en vertrouwen. heeft ingeboet. Je moet ook voorzichtig zijn met het doen van zulke boute beweringen. Je kunt er op worden afgerekend!

De verantwoordelijken van de afdeling Communicatie moeten zulke situaties voorkomen en niet dergelijke beweringen officieel namens de gemeente rondsturen. Ook niet als de wethouder dat wil. De professionals van die afdeling moeten weigeren zulke publicaties te doen. En dat kan. Ik praat hier uit ervaring. Ik heb als communicatiedeskundige gewerkt bij grote bedrijven.

Het onderzoek van Atlas richt zich op verschillende beleidsterreinen waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden; leefbaarheid & veiligheid, economie & arbeidsmarkt; zorg & welzijn; mobiliteit & milieu; woonklimaat & voorzieningen, en niet te vergeten: Kunst, erfgoed & cultuur. Gemeenten, provincies, ministeries, woningcorporaties en bedrijven die (complexe) vragen hebben van sociale, culturele, fysieke of economische aard kunnen terecht bij de onderzoekers van Atlas voor gemeenten.

Wil de gemeente Zaanstad dus niet nog meer terrein verliezen dan nu al is gebeurd, zullen ze serieus moeten gaan werken aan het volgende onderdeel van de kadernota, dat als volgt omschreven staat: "De nota geeft aan op welke gebieden de gemeente de komende jaren wil investeren: onderwijs, economie, duurzaamheid, participatie en leefbaarheid. Zaanstad moet een stad zijn waar het prettig wonen, werken, recreƫren en samen leven is. De gemeente wil vooral ook slim investeren: kiezen voor wat op termijn veel oplevert voor onze stad, die inmiddels wereldwijd bekend is. Mede dankzij de Zaanse Schans en het in het oog springende centrum van Zaandam. Maar slim investeren alleen is niet voldoende. Men zal via slimheid van bestuurders en ambtenaren efficiƫnt gebruik moeten maken van die zogenaamde slimme investeringen. De eerste stap in die richting kan gezet worden bij de aanstelling van de nieuwe burgemeester. We wachten af? Want het is wel duidelijk dat het gemeentebestuur nieuw bloed nodig heeft. Met de huidige mensen en plannen heeft men geen goede basis. Deze hebben de positie op de rangorde niet kunnen vasthouden of verbeteren.

Veranderingen op dit gebied zijn dus nodig. En wil je met MaakZaanstad de bewoners succesvol mobiliseren zul je veel aandacht moeten besteden aan geloofwaardigheid, vertrouwen en draagvlak. Daarbij moet je oppassen niet te hoog van de toren te blazen en met beide benen op de grond blijven staan. Dan kun je wellicht op hun noodzakelijke steun rekenen. Dus is werken aan die elementen een belangrijke prioriteit. Luisteren naar de bewoners is dan essentieel.