Negen Assendelver boerderijen op monumentenlijst geplaatst

25 february 2016
Assendelft

Zaanstad vond het belangrijk om de meest bijzondere boerderijen van Assendelft die nog niet beschermd waren aan te wijzen als gemeentelijk monument. 'Vanaf de 14e eeuw bestaat het boerenland vooral uit grasland voor veeteelt. Hierbij werden de bijbehorende boerderijen gebouwd, vaak stolpboerderijen die heel karakteristiek zijn voor de Zaanstreek. Alle boerderijen binnen de gemeentegrenzen zijn geïnventariseerd en van de 170 nog onbeschermde boerderijen zijn er uiteindelijk veertig bijzonder genoeg om op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst te worden,', vertelt wethouder Addy Verschuren.

In 2012 begon Zaanstad met het inventariseren van boerderijen in de streek. Assendelft is wel het meest agrarische dorp. Bij de Zaanstreek denk je bij erfgoed al snel aan molens en oude industrie, maar Assendelft staat bekend om zijn stolpen. Deze dreigen te verdwijnen in rap tempo en daarmee verdwijnt ook een deel van het karakter van Assendelft. Alle eigenaren van de boerderijen zijn op de hoogte gesteld. Zij komen in aanmerking voor een instandhoudingssubsidie mogelijk voor het onderhoud aan hun boerderij, met een maximum van 12.000 euro.

Door de stolpboerderijen aan te wijzen als monument wordt voorkomen dat de Zaanstreek een deel van zijn geschiedenis kwijtraakt.