De Bieb op de BSO

12 october 2015
Zaandam

Deelnemende BSO's kunnen elke twee maanden een leeskist van De Bieb huren met daarin zo'n 35 titels: leesboeken, voorleesboeken, informatieve boeken, stripboeken en prentenboeken. Ook kunnen ze een leesconsulent van De Bieb inhuren voor screening van de eigen collectie, het aanvullen en aantrekkelijk presenteren van die collectie en advies op het gebied van leesplezier en taalverwerving.

Aan het leesbevorderingsproject 'De Bieb op de BSO' doen op dit moment vijf BSO's, verspreid over de Zaanstreek, mee, waaronder De Kleine Jager, De Windroos en Anansi. De samenwerking tussen De Bieb en de BSO's verloopt naar wederzijdse tevredenheid. Pedagogisch medewerkers en kinderen geven aan dat er met meer plezier en vaker wordt gelezen. 'Door het project kijken wij met een frisse blik naar voorlezen, brengen we verbeteringen in de boekencollecties aan en worden we gestimuleerd om nog meer met lezen te doen', aldus Mariska van Driest van TintelTuin.