Bijzondere vondst in Jisp

11 december 2014
Jisp

De familie Wildschut was o.a. eigenaar van diverse oliemolens aan het Zwet en langs de Zaan. De voorlaatste burgemeester Johannis Wildschut, die burgemeester was van 1902 tot 1918 bezat o.a. de oliemolens de Mol aan de Zaan, de Herder aan het Zwet en de Walvisch aan de Bruiloftsloot in Jisp. Natuurlijk is er al heel veel bekend over deze bijzondere familie. Maar toch duiken er steeds verrassende artefacten op die deze familie steeds meer gezicht geven. In 2010 doken er al eens een aantal glasplaatnegatieven op bij geƫmigreerde familieleden in Nieuw Zeeland. Dat leverde o.a. een aantal fraaie dropsgezichten in Jisp rond 1900 op. Nu zijn er opnieuw bijna vijftig glasplaatnegatieven opgedoken. Ditmaal komen ze uit het familiearchief van de maker van deze prachtige platen. De kleindochter van de fotograaf Adrianus Wildschut heeft contact opgenomen met de Oudheidkundige Commissie van Jisp om een gedeelte van het familiearchief over te dragen. Adrianus was het tweede kind van de eerder genoemde Johannis Wildschut en Hendrikje Catharina Noomen.

Uit de nu opgedoken glasplaten kan worden geconcludeerd dat Adrianus Wildschut geen amateur fotograaf was. De beelden zijn van een hoge artistieke waarde. Naast een aantal familieportretten zijn er interieur en exterieur foto's van de burgemeesterswoning en een aantal dorpsgezichten in Jisp. Heel bijzonder zijn de interieur foto's van de oliemolen de Mol na de installatie van de stoommachine. Deze glasplaten zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn praktisch niet aangetast door de tand des tijds. Ook deze glasplaten zullen, in bruikleen worden overgedragen aan het Waterlands Archief in Purmerend waar ze, onder de ideale omstandigheden bewaard kunnen worden. De Oudheidkundig Commissie heeft inmiddels wel de beschikking over digitale afdrukken van deze negatieven.

Op 12 december geeft Cees Kingma in de Lepelaar in Jisp een lezing over deze bijzondere vondst. Hij zal daarbij ingaan op zowel de techniek van deze vroege vorm van fotografie als op de inhoud van de afbeeldingen. De steun van het publiek zal daarbij nodig zijn. Nog niet alle glasplaten zijn gelokaliseerd en gedateerd.

Na de pauze zal Nico Koelemeijer iets vertellen over zijn onderzoek naar de geschiedenis van een aantal arbeidershuisjes in Jisp. Nico heeft over dit onderwerp een artikel geplaatst in het laatste Jaarboek van het Historisch Genootschap Wormer.