Zaans Peil: De waarheid en niets dan de waarheid

10 june 2013
Zaandam

Er zijn voorbeelden te over, ik noem er hieronder een aantal. In het jaarverslag 2012 schrijft het college dat in juni 2012 nog verlies van 5,5 miljoen voorzien was. Dit verlies is eind 2012 omgezet in een winst van 7,2 miljoen. Echt een wonder, althans voor het college.Ik kom verder hier nog op terug.

Om Inverdan compleet te maken en de afzichtelijke ingang van het station Zaandam meer cachet (Zaanstad op de kaart zetten heet dat) te geven moet de zo genaamde spooroverbouwing er komen. Eerst was het de bedoeling om de Bieb daarin te plaatsen. Deze weigerde terecht. Zag de bui al hangen vanwege de hoge huur en teruglopen van bezoekers. Het gaat om ruim 700.000 bezoekende lezers. Die zullen niet naar een moeilijk bereikbare plek gaan om een boek te halen als je nu een ruimte hebt met een prachtig gezicht over de Zaan.

Als alternatief wordt nu een "cultuurhuis" gepresenteerd om de ruimtes te vullen. B&W schrijven daarover dat het "merendeel" van de organisaties het wel ziet zitten. Het gaat dan om Fluxus, de Fabriek en De Kade. "Het merendeel" zijn dan Fluxus en De Kade (deze is recentelijk falliet gegaan en opgenomen in Fluxus). De fabriek, die verreweg de meeste bezoekers kent, wil beslist niet. Sterker nog, als de gemeente haar plan doorzet betekent dit het einde van "De Fabriek" als cultuurbedrijf. Ons gemeentebestuur toont hiermee aan dat met de juiste bewoording van een statistiek zaken bewezen kunnen worden die niet waar zijn.

Maar toch besluiten de collegefracties ZONDER ENIGE FINANCIËLE ONDERBOUWING goedkeuring te geven aan de bouw van de spooroverbouwing. Het gemeentelijk financiële gat wordt daarmee nog groter en onduidelijker.

Borstklopperij

U heeft ongetwijfeld wel gelezen dat er een overeenkomst is tussen alle partijen (inclusief de bewoners van Nauerna en Westzaan) over het voor een deel voortzetten van de stort bij Nauerna. De gemeente zal zich wel op de borst kloppen en zeggen dat ze deze regeling toch maar mooi tot stand heeft gebracht. De waarheid is dat de Provincie is ingesprongen en de verantwoordelijkheid om deze zaak tot een goed einde te brengen bij de gemeente heeft weggenomen.

En u weet ook dat de gemeente jarenlang de bewoners met rechtszaken heeft bestookt, rechtszaken die de zelfde bewoners keer op keer wonnen. B&W zal wel gedacht hebben ik ben groot en jij bent klein dus dat winnen we wel. Mooi niet dus. Ik vraag me trouwens af waar de rekening van ongeveer 5 miljoen terecht komt om voortzetting van de stort mogelijk te maken en of nu alle bewoners van Naerna er blij mee zijn.

Cultuurhuis

Ik kom nog even terug op de kwestie van het cultuurhuis. De gemeente ziet grote besparingen als de Bieb, het Zaantheater en de eerder genoemde organisaties in één "Cultuurbedrijf" worden ondergebracht met een nieuwe directeur als extra laag.. Of ziet u het voor u, de directeur van het Zaantheater, die 's-woensdags kinderen in de Bieb voorleest en zaterdags bij Fluxus klarinetles geeft. Trouwens, De Fabriek moet dan wel een andere naam krijgen want een fabriek in Inverdan zal het cachet van deze kostbare wijk geweld aandoen.

De gemeente meldt dat het bezoekersaantal van het Zaandamse centrum sterk is toegenomen. Wat met kleine lettertjes op blz. 86 van de jaarstukken 2012 ook wordt vermeld is dat de toeristenbelasting ontvangsten zijn afgenomen. Wat hebben wij als burger dan aan al die uitgaven voor Inverdan. Zaanstad wordt door Inverdan met de dag armlastiger. Trouwens, met het "op de kaart zetten" gaat het mooi mis. Zaanstad is sterk gedaald in de lijst van aantrekkelijke gemeenten.

De gemeente verklaart breed uit dat de oorzaak van de penibele financiële situatie door Den Haag komt. Van de hand in eigen boezem te steken heeft men nog niet gehoord.

Winstwonder

In het begin van dit stuk had ik het over het wonder van de winst die Zaanstad eind 2012 meende te kunnen tonen. Het huidige college van B&W is druk bezig zijn straatje schoon te vegen ten koste van degenen die na de verkiezingen in 2014 het voor het zeggen zullen hebben.

De NUON betalingen (100 miljoen over een periode van 7 jaren vanaf 2008) houdt over anderhalf jaar (2014 - 2015) op. Deze verkoop van de NUON aandelen (zeer tijdelijke inkomsten) hoogt het resultaat tot genoemd jaar met ongeveer 12 miljoen per jaar op.

Veel bewoners hebben in de 90'er jaren huizen op erfpachtgrond gekocht. De huur over de grond, de zo genaamde canon, werd daarbij voor 50 jaren afgekocht. De gemeente beschouwde dat tot nog toe als een schuld aan deze eigenaren waarvan elk jaar 1/50 deel vrijvalt. Om de balans van 2013 op te krikken stelt B&W nu voor om het totale bedrag in één keer vrij te laten vallen. En we praten hier over ongeveer 34 miljoen. Creatief boekhouden, en niks anders!

Nog zo iets, de investeringen voor het nieuwe gemeentehuis werden tot nog toe over een periode van 40 jaar afgeschreven. B&W menen dit in 2013 te moeten veranderen in 50 jaar met een restwaarde van 40%. De balans zal er wel mee varen maar het heet volksverlakkerij. Arme bestuurders die na de verkiezingen de zaak weer op de rails moeten krijgen.