Ruim een miljoen euro subsidie voor Hembrugterrein

28 august 2012
Zaandam

Met het geld kan een volgende stap worden gezet in de uitvoering van het afsprakenkader dat in mei door de gemeente, de provincie en het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf (RVOB) is ondertekend. Daarin staat dat onder meer wordt geïnvesteerd in het beter toegankelijk maken van het terrein, het opknappen van de monumentale panden en behoud van de natuurlijke waarden van het gebied.

Wethouder Visser: 'Nu doorpakken'
Wethouder Barbara Visser is zeer content met de toegekende subsidie. ‘We staan aan de start van een van de grootste herbestemmingsopgaven in Nederland. We hebben al veel bereikt om de monumenten zo veel mogelijk te beschermen, maar er kan nu worden doorgepakt om de toegankelijkheid van het terrein te verbeteren en te investeren in de benodigde voorzieningen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om herbestemming van het gebied en de monumenten mogelijk en aantrekkelijk te maken. Een prachtige opsteker voor alle betrokkenen die dit, ondanks deze economisch lastige tijden, mogelijk hebben gemaakt met hun doorzettingsvermogen en vasthoudendheid.’

Aanleg wegen en riolering
Met de toekenning van de HIRB-subsidie is in totaal ruim vijf miljoen euro beschikbaar voor onder meer de aanleg van nieuwe wegen en riolering, en parkmanagement op het terrein. Naast de provinciale subsidie wordt ook door het RVOB en de gemeente Zaanstad in het Hembrugterrein geïnvesteerd. Zaanstad stelt voor de uitvoering van het afsprakenkader 750.000 euro beschikbaar.

Hembrugterrein
Het Hembrugterrein is 42,5 hectare groot en strategisch gelegen aan de Voorzaan en het Noordzeekanaal. Er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een bosrijke omgeving met bijzondere natuur- en historische waarden.

HIRB
De regeling Herinrichting en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) is bedoeld om terreinen beter in te richten, veiliger te maken en de bereikbaarheid te verbeteren. De provincie Noord-Holland heeft dit jaar 43 projecten gekozen om financieel te ondersteunen met een totaalbedrag van 5,8 miljoen euro. Het Hembrugterrein is een van deze bedrijfsterreinen.