Provinciale monumenten naar gemeenten

22 june 2012
Jisp

De drie woonhuizen in Jisp en Wormer worden voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst. Op dit moment staan er 620 objecten op de provinciale monumentenlijst. In januari 2011 heeft de provincie Noord-Holland besloten om deze lijst te herijken. Deze herijking vindt plaats omdat de provincie zich vooral wil richten op het behoud en ontwikkeling van objecten en structuren die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland. Dit zijn bijvoorbeeld historische dijken, stolpen, molens en industrieel erfgoed in het Noordzeekanaalgebied.

Woonhuizen
Binnen drie jaar gaat de provincie ongeveer 120 objecten overdragen aan gemeenten. Het gaat hier voornamelijk om woonhuizen binnen de dorpskernen. Dit zijn grotendeels monumenten die de provincie in de jaren 1980-1990 heeft beschermd omdat gemeenten nog niet in staat waren gemeentelijke lijsten samen te stellen.

Om belangrijke lokale waarden niet verloren te laten gaan heeft de provincie deze monumenten toen beschermd. Nu gemeenten inmiddels eigen lijsten opstellen stelt de provincie de gemeenten voor de monumenten bij hun eigen lijsten te voegen. Vast staat dat eigenaren van deze objecten nog drie jaar aanspraak maken op provinciale subsidies en laagrentedragende leningen.

De uitschrijving van de objecten gebeurt in overleg met de gemeenten. De provincie zal ook op beperkte schaal nieuwe monumenten aanwijzen. Het gaat hier om objecten zonder woonfunctie die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland en waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Hierover vindt aparte besluitvorming plaats.