Forse subsidiekorting hulporganisatie Fiom

29 august 2012
Zaandam

Vanaf 2013 moet de organisatie een groot deel van de hulpverlening stoppen. Algemeen directeur Rineke van Kessel betreurt dit besluit en maakt zich zorgen: ,,Ik vind het vreselijk dat cliƫnten niet meer op ons kunnen rekenen en dat professionele en bevlogen medewerkers ontslagen moeten worden. Met hun kennis en ervaring kunnen ze zoveel betekenen voor de doelgroep. Onze specifieke hulpverlening is niet eenvoudig over te dragen aan reguliere instellingen. Niet voor niets bewijst Fiom al 80 jaar haar sociale, maatschappelijke en economische meerwaarde". Wat voor het overgrote deel verdwijnt, is de hulpverlening. Gemeenten zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor de doelgroepen van Fiom. ,,En daar zit nu net het knelpunt," meent Rineke van Kessel. ,,In de 80 jaar van ons bestaan hebben wij een enorme expertise opgebouwd bij onbedoelde zwangerschap, begeleiding bij het afstand doen van je kind en afstammingsvragen van geadopteerden. Gemeenten kunnen deze expertise eenvoudigweg moeilijk opbouwen, omdat de problematiek te weinig voorkomt om er specifieke deskundigheid op te ontwikkelen. Daarom wil Fiom juist deze vorm van hulpverlening blijven uitvoeren om te voorkomen dat cliƫnten straks nergens meer terecht kunnen met alle gevolgen van dien".