Paul Vlaar tien jaar priester

10 december 2012
Obdam

Paul Vlaar was sinds 1996 pastoraal werker van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West. Op 7 december 2002 werd hij in Heiloo tot priester gewijd en daarna was hij gedurende 8,5 jaar pastor in Obdam en de regio De Kaag. Begin 2012 verliet Vlaar de parochiepastoraal en ging hij aan de slag als aalmoezenier bij de marine in Den Helder.

Om zijn tien jarig priesterschap te vieren ging Paul Vlaar voor in een feestelijke Eucharistieviering en daarna was er een gezellig samenzijn in de Victorkerk in Obdam.