Oude School heeft ruimte nodig

13 december 2011
Hensbroek

Het is voor de beheerder van het dorpshuis passen en meten met de ruimte. Steeds vaker moet 'nee' worden verkocht omdat de beheerder iets echt niet meer in kan passen. Mede vanwege het toenemende aantal ouderen ontstaat steeds meer de behoefte om bijeenkomsten van diverse aard te houden. Er is bijvoorbeeld vraag naar een extra middag of avond biljarten, een schilderruimte en/of een ruimte voor cursussen. Het stichtingsbestuur zou graag de beschikking hebben over een extra zaaltje voor circa 30 mensen

Behalve de ruimte, lopen de gebruikers van de Oude School tegen nog een aantal lastige zaken aan. Zo is er geen lift. Aangezien veel spullen (waaronder bijvoorbeeld de koersbalmat) steeds op de bergzolder opgeruimd moeten worden, is dat steeds een heel gesleep. Dit is lichamelijk vooral bezwaarlijk voor de senioren.

Verder is het sanitair is niet meer van deze tijd en eigenlijk kan het hele gebouw wel een opwaardering gebruiken.

Het college is van mening dat opwaardering van het pand nodig is. Meerdere opties zijn bekeken. Rekening houdend met het feit dat de Oude School een een beeldbepalend pand is zijn sloop en nieuwbouw geen optie. Extra ruimte creëren door middel van een aanbouw is zeer kostbaar.

Daarom is ervoor gekozen dat er voor de peuterspeelzaal geen ruimte meer is binnen de Oude School. De peuterspeelzaal wordt gehuisvest in of direct bij basisschool De Ark. Voor een duur van twee jaar wordt een tijdelijke oplossing gecreëerd in een leegstaand lokaal van kinderopvang Olleke Bolleke in hetzelfde gebouw als De Ark.

De Oude School wordt op punten aangepast en krijgt een opknapbeurt. Met de aanpassingen is een flinke investering gemoeid. Er wordt 450.000 euro beschikbaar gesteld. Daar staat tegenover dat het dorpshuis weer jaren op een goede manier zijn functie ten behoeve van de gemeenschap kan vervullen. Wel is door de gemeente duidelijk benadrukt dat na de aanpassingen de stichting het dorpshuis zelf dient te exploiteren zonder financiële steun van de gemeente.