GroenLinks reageert op klokkenluider A4

24 june 2013
Schiedam

In mails aan volksvertegenwoordigers meldt hij dat aannemer, Rijkswaterstaat en gemeente laatdunkend hebben gereageerd op opmerkingen van de controleurs over fouten en onvolkomenheden in de constructieve berekeningen en -tekeningen.

Onder tijdsdruk krijgen de controleurs de opdracht constructies van bepaalde geluidsschermen maar niet te controleren. En ook beperkte de leiding van de afdeling zich tot het schrijven van een wat vrijblijvende brief aan Rijkswaterstaat, toen bleek dat Rijkswaterstaat niet met de medewerkers van gemeente Schiedam wilde overleggen betreffende de constructie van de landtunnel. Dit was voor De Kanter de aanleiding om op 7 juni acuut met zijn werk voor de gemeente te stoppen en nu de klok te luiden.

GroenLinks Schiedam heeft het college gevraagd om inhoudelijk in te gaan op deze aantijgingen. GroenLinks is van mening dat deze snelweg, die verrassend goedkoop is aanbesteed en verrassend snel wordt aangelegd, wel volgens de meest strikte normen moet worden gebouwd. 'Bij dit soort grootschalige projecten mag op geen enkele wijze de controle op veiligheid in het geding zijn. Een vergelijking met Odfjell dringt zich op.'