Regering kiest definitief voor Blankenburgtunnel

29 october 2012

De zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding moet de drukte op de ruit van Rotterdam verminderen en komt tussen Vlaardingen en Maassluis te liggen. Een deel van de tunnelbuis wordt ingegraven om de polder te ontzien. Natuurclubs en omliggende gemeenten zijn echter nog steeds fel tegen de aanleg van de tunnel.

Minister Melanie Schultz van Haegen gaf eerder de voorkeur aan de Blankenburgtunnel boven de Oranjetunnel, die westelijker op de kaart was ingetekend. Volgens haar is de Blankenburgtunnel goedkoper en lost deze de verkeersproblemen beter op. Ze kreeg begin april steun van VVD, PVV en CDA voor haar keuze.

Maar toen het kabinet twee weken later viel werd de kwestie door PvdA, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, SP, D66 en de Partij voor de Dieren in de ijskast gezet. De PVV voerde aan toch nog liever een regionale studie naar de situatie te willen, in plaats van direct de plannen van de minister te steunen.

Natuurmonumenten
Het regeerakkoord kiest voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Dit is onbegrijpelijk en zeer teleurstellend, vinden landelijke en regionale natuur- en bewonersorganisaties. Onderzoek toont aan dat de Blankenburgtunnel alleen nodig is bij een grote groei van het verkeer en daar is volgens de cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zelf in het recente verleden en de nabije toekomst geen sprake van. Er dreigt dus in tijden van pijnlijke bezuinigingen 1 miljard euro uitgegeven te worden aan een weg die niets oplost, maar wel veel kapot maakt: de weg doorkruist de groene long Midden-Delfland.

Wat vind jij? Blij dat de kogel door de kerk is? Laat je reactie onder dit bericht achter.