Schrappen Blankenburgtunnel slimme bezuiniging van 1 miljard

05 october 2012
Vlaardingen

Verkeerscijfers laten zien dat het autoverkeer al jaren niet meer groeit. De files die de Blankenburgtunnel zou moeten oplossen, zullen er daarom voorlopig niet komen. Kiezen voor een Blankenburgtunnel is dus veel geld uitgeven aan een weg die niets oplost, maar wel veel kapotmaakt.

De natuur- en bewonersorganisaties dringen er bij de informateurs op aan om geen overhaaste beslissingen te nemen in het regeerakkoord over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, maar juist de tijd te nemen om tot duurzame oplossingen te komen.

Doordat het verkeer al jaren niet meer is gegroeid, is er geen enkele reden tot haast. De Blankenburgtunnel heeft grote negatieve en onomkeerbare gevolgen voor de leefomgeving en het landschap in een regio waar de leefbaarheid toch al onder druk staat. Het zou dus verstandig zijn om de tijd te nemen om te komen tot een oplossing die zowel bereikbaarheid als de leefomgeving ten goede komt, aldus Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet.