Verkiezingsactie voor natuur Midden-Delfland

21 august 2012
Vlaardingen

Attje Kuiken (PvdA), Farshad Bashir (SP) en Rik Grashoff (GroenLinks) zullen zeker aanwezig zijn bij de actie, die door Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Milieudefensie en diverse bewonersorganisaties wordt georganiseerd. Zij zullen de Tweede Kamerleden gaan vragen of en hoe zij zich straks in de Tweede Kamer in zullen gaan zetten voor het behoud van Midden-Delfland. Onder het motto 'Kleihard voor Midden-Delfland' bekrachtigen de Kamerleden hun inzet symbolisch door middel van een handafdruk in een kleitablet. Naast Tweede Kamerleden zijn er ook lokale bestuurders aanwezig bij de actie.

De Kamerleden vinden dat het Midden-Delfland, het gebied tussen Rotterdam en Den Haag, van groot belang is voor de leefbaarheid in de Zuidvleugel van de Randstad. In deze regio is het tekort aan groen het grootste van het hele land. Behoud van de open en groene gebieden die er nog zijn, vinden zij dan ook erg belangrijk. Het Midden-Delflandgebied wordt momenteel echter bedreigd door de aanleg van de Blankenburgtunnel. Maar door de val van het kabinet blijft er hoop.

De verkiezingsactie vindt plaats op 29 augustus van 11.00 tot 11.30 uur op de kruising Liesveld/Veerplein bij de woensdagmarkt in Vlaardingen.