Schultz kiest voor Blankenburgtunnel

07 december 2011
Vlaardingen

De minister liet onderzoek doen naar diverse tunnelvarianten. Uiteindelijk kwamen 2 tracé's als voornaamste optie bovendrijven: de westelijk gelegen Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel, die dichterbij de bestaande Beneluxtunnel staat ingetekend.

,,Van alle varianten lost de Blankenburgtunnel het beste de verkeersproblemen op. Bovendien is deze tunnel zo'n 800 miljoen euro goedkoper'', aldus de minister in een toelichting.

Zij zegt voor een goede inpassing van de weg zo'n 150 miljoen euro extra uit te trekken. Daarmee komen de kosten van de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) uit op 1,2 miljard euro. Hiervan wordt 300 miljoen euro betaald uit tol, aldus de minister.

Voor de Blankenburgtunnel lagen drie varianten op tafel. Schultz kiest voor de 'gele' variant die loopt langs Krabbeplas-west. Dit betekent volgens de minister dat de weg niet dwars door maar langs het weidelandschap tussen Vlaardingen en Maassluis gaat lopen. Met de keuze wordt bovendien het Volksbos gespaard, aldus Schultz.

De NWO sluit aan op de A15 en de A20. Het tracé moet de Beneluxtunnel ontlasten en zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

De aanleg van de Blankenburgtunnel kan rekenen op steun van een meerderheid van de betrokken lokale overheden, zoals de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden. Ook Havenbedrijf Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven zijn voorstander van de tunnel

Milieuorganisaties als Natuurmonumenten, bewonersorganisaties en onder andere de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland zijn tegen de Blankenburgtunnel omdat die natuur en de leefbaarheid in het gebied zou aantasten. Zij pleiten voor de Oranjetunnel. Ook de ANWB vindt dat een beter alternatief.