#Blankenburg: Ludieke actie Milieudefensie tegen aanleg Blankenburg

01 september 2011
Vlaardingen

Milieudefensie wilde met het toneelstukje de noodklok luiden tegen de, zoals de organisatie het noemt: 'desastreuze verkeersplannen van het kabinet.' Milieudefensie stelt dat: 'De mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel de rust dreigt te verstoren voor de vele duizenden recreanten die het gebied jaarlijks bezoeken.' Met het gebied wordt De Krabbeplas en de Zuidbuurt bedoeld.

Met een tiental acteurs en een bulldozer wilde Milieudefensie een somber toekomstscenario schetsen voor het bijzondere rustgebied. Premier Rutte en minister van Infrastructuur Schultz bestuurden de bulldozer en legden r├╝cksichtslos een weg aan over het strand aan de Krabbeplas. Uiteraard kwame de tientallen zonaanbiddende picknickers (ook acteurs) in opstand. De mensen riepen beide politici een halt toe, maar Rutte en Schultz legden gewoon een asfaltweg aan.

Milieudefensie stelt dat de Blankenburgtunnel volstrekt onnodig is. 'Uit de doorgerekende verkeersstudie blijkt dat files opgelost kunnen worden zonder aanleg van nieuw asfalt. Bij invoering van een regionale kilometer- en spitsheffing nemen de files af met maar liefst veertig procent en daalt de CO2-uitstoot met elf en de stikstofuitstoot met 8,5 procent.'

Komende maand bespreekt de Tweede Kamer de plannen van Milieudefensie. In september dient Milieudefensie ook het burgerinitiatief 'Bouw mee aan een groene metropool' in bij Provinciale Staten Zuid-Holland. Hiermee wordt de verkeersstudie op de politieke agenda gezet van alle verantwoordelijke bestuurders.