#Blankenburg: “Totstandkoming Blankenburgtunnel schijnvertoning”

26 august 2011
Vlaardingen

“Minister Schultz maakt enorme vaart met de besluitvorming rondom de tunnel. Wij maken ons grote zorgen dat haar dadendrang goed nadenken over de tunnel in de weg staat”, aldus Roline de Wilde, regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland Natuurmonumenten. Met een brief aan de fractiespecialisten I&M benadrukt Natuurmonumenten hun cruciale rol in dit proces en vraagt hen om de rem erop te zetten.
 
Oranjetunnel beter inpasbaar
De Blankenburgtunnel zal met een nieuwe driebaanssnelweg en torenhoge op- en afritten dwars door het zuidelijke Midden-Delfland van de A15 naar de A20 lopen en veroorzaakt daarmee forse schade aan landschap en natuur. Het alternatief, de Oranjetunnel, zal acht kilometer westelijker lopen en is landschappelijk veel beter inpasbaar. Eind 2011 kiest minister Schultz tussen de twee opties: de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel. Op dit moment liggen er vijf mogelijke tracés, drie voor de Blankenburgtunnel en twee voor de Oranjetunnel.
 
Tweede Kamer kan nog afremmen
De Wilde: “We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat minister Schultz in haar besluit over welk tracé het moet worden, ‘vergeet’  een brede aanvliegroute te nemen waarmee ze in een latere fase van het proces vertraging kan voorkomen. Gelukkig is de Tweede Kamer in deze fase nog in staat een rem te zetten op dit proces en de koers breder bij te sturen. Het gaat om meer dan alleen maar asfalt, ook de leefbaarheid van de omgeving is echt in het gedrang.”
 
Totstandkoming Blankenburgtunnel is schijnvertoning
Tekenend voor het hele project is ook de wijze waarop de plannen voor de Blankenburgtunnel tot stand zijn gekomen. Zo zijn de plannen voor de nieuwe verbinding tussen de A20 en de A15 gemaakt zonder dat de relevante verkeerskundige cijfers beschikbaar waren. De Wilde:” De plannen voor de nieuwe oeververbinding zijn beperkt gebleven tot de tracés voor de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. Hoe kun je nou in deze economisch moeilijke tijd een miljardenproject ontwikkelen waarmee je de verkeersproblematiek rondom Rotterdam wilt aanpakken, zonder dat je de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte meeneemt? Je moet op z’n minst wachten tot deze cijfers bekend zijn voordat je zulke ingrijpende plannen maakt met grote gevolgen voor leefbaarheid en natuur. Misschien zouden er met deze cijfers wel compleet andere opties voorliggen. Dat vind ik echt een schijnvertoning.”
 
Participatieproces
In de aanloop naar de ontwikkeling van de vijf tracés heeft Rijkswaterstaat een participatieproces opgezet waarbij bewoners en belanghebbenden uitgenodigd werden mee te praten. Natuurmonumenten heeft hier bewust niet aan deelgenomen, omdat bij voorbaat al duidelijk was dat er met een te beperkte blik gekeken zou worden naar de mogelijke tracés. Een beeld dat bevestigd wordt door de verontwaardigde reacties van de deelnemers aan het participatieproces die hun bijdrage nergens terug zien komen. “Het is dus onduidelijk wat er met hun inbreng in het participatieproces is gedaan. We hopen dat de Kamerleden zich goed laten voorlichten over het verloop van dit proces zodat alsnog de voors en tegens zorgvuldig worden afgewogen”, aldus De Wilde.

Dossier Blankenburgtunnel
Dichtbij en de Echo besteden de komende weken extra veel aandacht aan de kwestie van de nieuwe westelijke oeververbinding, de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. Daar hebben we wel jouw hulp bij nodig! Wat is jouw mening? Wat wil jij graag weten over deze kwestie? Laat het ons weten en wij gaan ermee aan de slag. Reageer onder dit artikel, praat mee op twitter via #Blankenburg, plaats zelf jouw verhaal online op dichtbij of mail naar redactie@dichtbij.nl