Actie tegen Blankenburgtunnel van start

03 august 2011
Vlaardingen

De uit de dood herrezen Ridder Roeland zette namens oud-beschermheer Otto van Egmond van Midden-Delfland als eerste zijn handtekening bij de eeuwenoude eendenkooi Aalkeetbuiten bij Vlaardingen.

Natuurmonumenten (700.000 leden) schaart zich nadrukkelijk onder de tegenstanders van de Blankenburgtunnel, die vrezen voor forse schade aan landschap en natuur in Midden-Delfland.

De vereniging kiest daarom voor de aanleg van de Oranjetunnel als alternatief. Het kabinet beslist voor het einde van dit jaar over de aanleg van de Blankenburgtunnel dan wel de Oranjetunnel. De Tweede Kamer houdt vooruitlopend daarop in september een hoorzitting.

Natuurmonumenten probeert ondertussen onder meer Havenbedrijf Rotterdam ervan te overtuigen dat de aanleg van de Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg in alle opzichten een goede oplossing is.

Wat vind jij?
Wat is volgens jou de juiste manier? De Oranjetunnel of de Blankenburgversie daarvan? Schrijf mee en laat dichtbij jouw mening weten!