'Zonder inzicht geen draagvlak'

03 august 2011

Dat schrijven Actiecomité Blankenburgtunnel Nee, Groeiend Verzet, KNNV afdeling Delfland, Midden-Delfland Vereniging, Stichting A4 met Vaart en Ben van der Chijs.

Vier varianten
'In een participatieproces is er sinds het begin van dit jaar met vele belanghebbenden intensief gepraat over de aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Uit alle varianten die hier naar voren geschoven zijn, is nu door de projectorganisatie zonder enige verantwoording af te leggen een viertal varianten geselecteerd die verder onderzocht zullen gaan worden. Alle andere mogelijke varianten zijn hiermee definitief uit de procedure geschrapt.'

De varianten die geselecteerd zijn, betreffen één tracé van de Oranjetunnel (die op twee manieren aangelegd kan worden) en drie tracés van de Blankenburgtunnel. Eén van deze tracés betreft een weg op maaiveld die midden door het groene gebied met het kenmerkende slagenlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis loopt. 'Deze variant is tijdens het participatieproces niet door de deelnemers, maar door de projectorganisatie zelf ingebracht en is nu dus door diezelfde projectorganisatie meegenomen in de selectie.'

Steunen
Mensen die zich willen aansluiten bij de actie van Natuurmonumenten tegen de Blankenburgtunnel, of die hun handtekening willen zetten tegen de tunnel, kunnen dat doen via de website van natuurmonumenten.

Wat vind jij?
Welke optie moet er volgens jou komen? Is dat de Blankenburgtunnel of toch de Oranjetunnel? Laat het weten! Meld je aan, reageer hieronder en stuur jouw verhaal in!