Bezuinigingen raken iedereen

31 may 2011
Maassluis

De grootste bezuiniging betreft het stadhuis waar veertig ambtenaren zullen verdwijnen. Hierbij vallen geen gedwongen ontslagen. De andere maatregelen raken op termijn onder meer Theater Schuurkerk, het Gemeentemuseum en het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. Verder wil b&w de OZB in Maassluis met twintig procent verhogen. Deze maatregelen komen nog eens boven op het voornemen om de subsidies op instellingen te korten. Het college wil instellingen volgend jaar 7,2 procent minder subsidie geven.

Dat het college zo tekeer gaat, heeft alles te maken met de slechte economische staat, waarin de eerste stad aan de Waterweg zich momenteel in bevindt. Volgens berekeningen zou, als de gemeente niet ingrijpt, het tekort oplopen naar zes miljoen in 2014.

In de zogenoemde Kaderbrief 2010 stelt het college de hele rits maatregelen voor. De gemeenteraad heeft uiteraard het laatste woord over de bezuinigingen.