Ministerie schakelt commissie niet in voor Blankenburgtunnel

03 march 2014
Rozenburg (ZH)

Natuur- en bewonersorganisaties zijn hier dan ook zeer teleurgesteld over. De Blankenburgtunnel doorkruist het kwetsbare landschap van Midden-Delfland en roept veel verzet op vanwege de effecten op de leefomgeving, natuur en landschap. 'Juist daarom is het inschakelen van een onafhankelijke commissie om de zorgvuldigheid van de besluitvorming te verbeteren van groot belang', aldus diverse (milieu)organisaties. Zij roepen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu dan ook op om die commissie alsnog om advies te vragen.

In de nieuwe fase van besluitvorming over de Blankenburgtunnel is het nodig om nader gedetailleerd onderzoek te doen naar de milieueffecten van de gekozen variant van de Blankenburgtunnel. Vanwege de Crisis- en Herstelwet is het sinds kort geen verplichting meer om hier de Commissie voor de milieueffectrapportage bij te betrekken. Dit mag echter wel. Volgens de natuur- en bewonersorganisaties zou de minister er goed aan doen om dit wel te doen omdat de kwaliteit van de onderzoeken en dus de besluitvorming zo beter geborgd kan worden. 'Zo zorgvuldig mogelijk onderzoek naar de milieueffecten is belangrijk omdat mede op basis hiervan bepaald zal worden welke maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van de weg te verzachten'.

Eerder werden er twijfels geuit bij de kwaliteit van de onderzoeken die de keuze voor de Blankenburgtunnel moeten onderbouwen. De commissie voor de milieueffectrapportage, die toen nog wel verplicht geraadpleegd moest worden, uitte vorige zomer kritiek op de onderzoeksrapporten. Het was voor hen bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk hoe rekening is gehouden met de afname van de verkeersgroei. Ook de Eerste Kamer heeft eind vorig jaar nog kritische vragen gesteld over de keuze voor de Blankenburgtunnel. Het antwoord daarop van de minister heeft geleid tot vervolgvragen eerder deze maand, over de zorgvuldigheid van de besluitvorming.