Weegbrug Beemster wordt in oude glorie hersteld

03 april 2014
Middenbeemster

Het was de overbuurman van de brug, Jan Schoutsen, die de eerste stap zette. 'Ik vond dat de brug als industrieel erfgoed bewaard moest blijven. Daarom kocht ik de brug van de eigenaren, een 'combinatie' van Beemster landbouwers die het bouwwerk in 1954 hadden overgenomen. Sinds 2004 wordt de brug niet meer gebruikt en raakte hij in verval. Voor het symbolische bedrag van 1 euro werd ik de eigenaar. Maar ja, toen vroeg ik mij af wat ik er eigenlijk mee moest.'

Puttershoek

Uiteindelijk werd er steun gezocht bij het Historisch Genootschap Beemster. Iedereen was het er over eens dat de brug behouden moest blijven voor toekomstige generaties. 'Samen met de zeer betrokken buurtvereniging 'Ons Hoekje' besloten we dan ook de 'Stichting tot Behoud van de Weegbrug Beemster' op te richten. Al met al heeft dit zo'n twee jaar geduurd. We waren dan ook blij dat we onlangs konden starten met de gedeeltelijke sloop van de weegbrug en dat er inmiddels is begonnen met de restauratie', aldus Schoutsen. Ger Ernsting weet alles over de geschiedenis van de weegbrug. 'Deze weegbrug is door de Coöperatieve Suikerfabriek 'Puttershoek' gebouwd in de zomer van 1952 voor het wegen van de suikerbieten. Die worden veel verbouwd in de Beemster. In de vorige eeuw werden de meeste bieten verscheept via het Noordhollands Kanaal naar suikerfabriek CSM in Halfweg. In het begin van de vijftiger jaren ging Puttershoek de concurrentie met CSM aan en werden er op grote schaal leden geworven in de Beemster. En met succes. Veel boeren maakten de overstap.'

Ger vervolgt: 'In 1952 werd de weegbrug dus gebouwd voor het wegen van de suikerbieten. De vrachtwagens met bieten werden op de brug gewogen waarna ze de inhoud via de Jisperweg naar het Noordhollands Kanaal reden om die op klaarliggende schepen te storten. Daarna keerde de lege vrachtwagen weer terug om gewogen te worden waarna men het netto gewicht van de bieten noteerde. Daar ging nog een kleine marge vanaf voor aanhangende aarde en de boeren werden uitbetaald voor hun vracht.'

Verval

In 1975 stopte Puttershoek er echter mee. Toen was de weegbrug al bijna twee decennia overgenomen door enkele Beemster landbouwers die daar, behalve bieten, ook allerlei andere landbouwproducten wogen. Ger Kloosterhof vertelt: 'In 1984 werd de hele brug, door gebrek aan bedienende vrijwilligers, geautomatiseerd. Met muntjes, die beschikbaar waren bij huizen in de omgeving, kon je de weegbrug bedienen. Er werd echter steeds minder gebruik gemaakt van de diensten van de weegbrug en hij raakte in verval. Met ons restauratieproject gaan we de weegbrug weer een nieuw leven geven.'

Om geld in het laatje te krijgen, ging men op zoek naar sponsoren. Dit resulteerde in een prachtig bedrag van 27.000 euro. 'En dankzij heel veel professionele vrijwilligers durfden we de sprong te wagen. Omdat sommige bouwmaterialen niet meer verkrijgbaar waren, zijn we heel blij met de hulp van Precia-Molen uit Breda die alle expertise in huis heeft in het ontwerp van grootschalige weegbruggen. Er moet wel het een en ander vervangen worden zoals de ondergelegen staalconstructie om te wegen bijvoorbeeld. Onze vrijwilligers gaan Las- en Constructie bedrijf Jan Molenaar uit Enge Wormer helpen waar ze kunnen. Waar we materialen kunnen hergebruiken, doen we dat natuurlijk. Het belooft allemaal heel fraai te worden.'

Toekomst

De buurtvereniging heeft een grote betrokkenheid getoond bij de ontwikkeling en het behoud van de weegbrug en besloten actief deel te nemen aan de restauratie en het in bedrijf houden ervan. Hiermee is voor langere tijd de toekomst van de brug verzekerd.

Eind september moet alles afgerond zijn. Er komen twee zitbankjes bij de weegbrug te staan en een informatiepaneel. Caravans of aanhangers kunnen dan gewogen worden. En alles wordt helemaal groen: zonnepanelen, geschonken door een particuliere weldoener, zorgen met een omvormer en accu dat de weegbrug in werking gesteld kan worden.