Restauratie Weegbrug Beemster van start

24 march 2014
Middenbeemster

In de vorige eeuw werden daar landbouwproducten, met name suikerbieten, op hun tocht van het land naar de fabriek, gewogen. Vanaf de tachtiger jaren werd er minder gebruik gemaakt van de weegbrug, onderhoud bleef achter en de brug takelde af. Daar moest verandering in komen vonden velen. Om de restauratie te bekostigen werden sponsoren geworven en om de werkzaamheden uit te voeren, vrijwilligers. Inmiddels hebben sponsoren de restauratie financieel mogelijk gemaakt en staan vakbekwame vrijwilligers te popelen.

Het is dus zover - de komende dagen wordt er een bouwhek om de weegbrug geplaatst en op zaterdag 29 maart beginnen de werkzaamheden. Op die dag worden de kozijnen uit het weeghuisje gehaald om 'gekopieerd' te worden en wordt de weegklok uit het weeghuisje verwijderd om opgeknapt te worden. Volgens de planning is eind september 2014 de restauratie voltooid en kan de weegbrug weer functioneren - auto's, caravans, ladingen landbouwproducten, schoolklassen en al wat meer kunnen dan weer gewogen worden.