Jachthaven De Zeilhoek vraagt om uitbreiding

31 january 2013
Katwoude

Het college staat in grote lijnen positief tegenover dit initiatief, maar realiseert zich tegelijkertijd de impact. Het college wil nu met de gemeenteraad en bewoners in overleg over het voorstel.

De uitbreiding komt niet uit de lucht vallen. Enige jaren geleden heeft de gemeenteraad van Waterland het Toeristisch en Recreatief Ontwikkelingsplan vastgesteld (TROP). Daarin heeft de gemeente onder meer vastgelegd dat drie jachthavens uit mogen breiden. Niet lang daarna heeft De Zeilhoek vervolgens de eerste plannen gemaakt. Voordat het college hierover een besluit kon nemen zijn eerst stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Aan een onafhankelijk stedenbouwkundig bureau en de Monumenten- en welstandscommissie Waterland is vervolgens om nader advies gevraagd.

Samenvattend komt het erop neer dat het plan er op grote lijnen goed uitziet. Op een aantal punten wil het college nog aanpassingen zien. Ook wil het college weten hoe de gemeenteraad en bewoners denken over het plan.

Wethouder Kools benadrukt het belang van de toeristische sector in Waterland. 'We hebben in onze gemeente geen grote kantoren of industrie. Als je de gemeenschap en economie levendig wilt houden moet je er wat voor over hebben denk ik. Maar tegelijkertijd willen we ook ons mooie Waterland behouden. We hebben als college zeker nog wat opmerkingen op het plan, maar in grote lijnen ziet dit er echt goed uit. Ik kijk er naar uit om met de gemeenteraad én bewoners in gesprek te gaan, zodat we tot een definitief plan kunnen komen.'