Schilder en Schilder ontwerpt overlevingsbak voor bijvangst

18 october 2011
Volendam

De Herman Wijffels Innovatieprijs heeft als doel ondernemers te helpen hun kansrijke duurzame innovaties te verwezenlijken. Juist in de huidige tijd is het streven naar duurzame vernieuwing van groot belang. Bij de beoordeling is dit jaar meer nadruk gelegd op de impact van de vinding op de samenleving en de wereld.

En die impact kan groot zijn, benadrukt Volendammer Patrick Schilder. 'Deze bak kan het wereldvoedselprobleem op het gebied van de visserij oplossen,' stelt hij. 'Voorheen ging 87procent van de bijvangst die in de netten terecht kwam, dood aan boord. Met dit apparaat kunnen we 99 procent weer levend terug in het water laten.' Door de betere overlevingskansen van de bijvangst, zoals jonge vis en krab, kan de visstand in binnen- en buitenland beter beheerd worden.

Innovatie

Het idee dat op bed ontstond, werd door Patrick en zijn familie uitgewerkt tot een eerste prototype dat op hun eigen boot VD64, waarmee op paling wordt gevist, werd geplaatst.

De Volendammer vissers hadden echter al vlug door dat de bak ook toe te passen was in andere visserijen, zoals de garnalenvisserij, en meldden de innovatie aan bij het SBIR, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dat via de kracht van aanbesteding innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vindt.

Dat het SBIR iets in het idee van de Volendammers zag, was snel duidelijk. 'Ze hadden 121 aanmeldingen van innovaties gehad, daarvan werd er met 22 een haalbaarheidsonderzoek gehouden, en uiteindelijk werd er voor slechts 6 een bouwopdracht gegeven, waarvan wij er één waren,' legt Patrick uit. Het SBIR steunt VOF Schilder en Schilder bij het bouwen van de overlevingsbak voor de garnalenvisserij en het op de markt brengen ervan.

Systeem

Het principe van overlevingsbak is simpel, aldus Patrick. 'Het systeem is gebaseerd op de huidige verwerking van garnalen aan boord, met als belangrijk verschil dat de bijvangst voortdurend in contact met water is in de overlevingsbak.'

Het systeem bestaat uit grote opvangbakken voor de vangst, die uitlopen in de bufferbak. 'Vanuit deze bak wordt de vangst via een pomp die werkt volgens de eeuwenoude wet van Archimedes naar de zeeftrommel gebracht.' De bijvangst wordt dan met een zeef gescheiden van de garnalen en rechtstreeks teruggevoerd naar het water. De garnalen die de goede maat hebben, kunnen na de trommel verder worden verwerkt.

Niet alleen het SBIR is enthousiast over het overlevingsbak, Patrick en zijn familie hebben ook al een Europarlementariër op bezoek gehad. Ook de Rabobank Waterland e.o. steunt de innovatie. 'De bank maakte ons ook attent op de Herman Wijffels Innovatieprijs.'

Patrick is samen met zijn familie en een netwerk van vissers al ruim een jaar bezig met het doorontwikkelen van zijn uitvinding. 'Je moet met alle omstandigheden rekening houden. Ik heb samen met mijn collega-vissers elke keer weer gekeken wat er nog beter kon.' Als het goed is, wordt het eerste exemplaar van de uiteindelijke overlevingsbak medio november 2011 aan boord geplaatst bij de ST20.

Prijs

Op donderdag 3 november wordt bekend gemaakt welke nominaties de eerste, tweede, derde, aanmoedigingsprijs voor jong talent en de publieksprijs in de wacht slepen. Voor de publieksprijs kan vanaf 17 oktober worden gestemd via facebook: on.fb.me/hwinnovatieprijs.