Toekomst deelgemeenten Rozenburg en Hoogvliet

29 november 2012
Hoogvliet

De afstand voor de buitenstedelijke deelgemeenten tot de Coolsingel is niet alleen fysiek te groot maar ook op het gebied van de besluitvorming. 

Hoogvliet
Bij wijkparticipatie ontstaan er 55 stadswijken die ieder een vertegenwoordiger in een adviesraad hebben. Marianne van der Ham (CDA Hoogvliet) vraagt zich dan ook af of de vertegenwoordiger van Hoogvliet wel in staat zal zijn om tegengewicht te bieden. 'De belangrijke beslissingen worden door ambtenaren genomen'.

Zowel de deelraad als het dagelijks bestuur van Hoogvliet zien in beide modellen onderdelen die samen met bouwstenen van het huidige model een goede invulling kunnen geven aan het gebiedsgericht bestuur. Op die manier hebben de inwoners van Hoogvliet het idee dat er naar hen geluisterd wordt.

'Betrek de mensen er bij en ze begrijpen het', stelt deelgemeentevoorzitter Edwin Smid. 'De mensen willen weten wie ergens over gaat en waar ze terecht kunnen als het fout gaat'. Als er gekozen wordt voor een van de voorliggende bestuursmodellen zal er volgens Smit weinig tot niks veranderen.

Rozenburg
Ook Rozenburg ziet niks in de twee modellen. Deze deelgemeente heeft een eigen model opgesteld, waarbij uitgegaan wordt van een door de burgers gekozen bestuur afkomstig uit lokale politieke partijen, dat een eigen budget heeft. Deelgemeentevoorzitter Pamela Blok, staande achter het catheter met het Rozenburgse wapen, gaf aan dat Rozenburg zelf wil beschikken over het bedrag dat zij als bruidsschat heeft ingebracht en dat bestemd is voor diverse projecten in Rozenburg. Projecten die bij de raadsleden in Rotterdam niet bekend zijn, maar voor Rozenburg heel belangrijk zijn. Als de gemeenteraad kiest voor een van de twee andere modellen en het Rozenburgse model links laat liggen, verliest Rozenburg haar zeggenschap over deze projecten.

Maar liefst 95% van de Rozenburgers heeft voor dit Rozenburgse model gekozen en het bewijs hiervan werd tijdens de hoorzitting aan de voeten van de Rotterdamse raadsleden gedeponeerd door niemand minder dan Sinterklaas die hen voorhield dat afspraak afspraak is. Bij het toetreden van Rozenburg tot de Rotterdamse deelgemeenten is immers afgesproken dat Rozenburg tenminste de zelfde voorzieningen zou houden als voor de herindeling en dat Rozenburg zou worden opgenomen als zelfstandige deelgemeente'. 

Volgende maand besluit de Rotterdamse gemeenteraad over het in te voeren bestuursmodel.