Penta-reset voorkomt schooluitval

15 november 2011
Hoogvliet

Mevrouw Hoogveld was vooral geĆÆnteresseerd in de reset-faciliteiten die het PENTA college Hoogvliet aanbiedt. De zogenaamde reset is door het PENTA college CSG Hoogvliet opgezet, om voortijdig schooluitval te voorkomen. De leerling die het door omstandigheden moeilijk had, werd vroeger buiten de school geplaatst. Dit leidde vaak tot het voortijdig schoolverlaten van deze leerling.

De reset op het PENTA College CSG Hoogvliet heeft als doel de leerling binnen de school een time out te geven. In deze reset-klas zijn altijd twee gekwalificeerde medewerkers aanwezig, die de leerlingen begeleiden. De leerlingen volgen een speciaal programma waarin ze naast hun reguliere werk ook aan hun persoonlijke doelen werken. Dit programma duurt 12 weken waarin ze na 8 weken geleidelijk aan weer teruggeplaatst worden in hun eigen klas. Mocht het nodig zijn, dan kan de periode verlengd worden met 12 weken.

De school is nu bijna een jaar bezig en de resultaten zijn bemoedigend. Aan het eind van dit schooljaar zal het project geƫvalueerd worden. Zoals het er nu uitziet heeft de school dankzij de reset geen uitvallers meer.