Grote actie tegen Blankenburg

26 july 2011

Natuurmonumenten wil koste wat het kost de aanleg van de Blankenburgtunnel tegen houden. Martin Mos loopt dagelijks door het gebied waar de minister de snelweg uit de grond wil stampen. Hij moet er niet aan denken dat er dadelijk een rijksweg ligt in het Midden-Delflandgebied en de Zuidbuurt. 'Uit ons onderzoek is gebleken dat de mensen in deze buurt behoefte hebben aan rust en ruimte. Honderden mensen vinden dat in dit gebied. Het aanleggen van die snelweg zou niet alleen een einde betekenen voor het Midden-Delflandgebied, maar ook voor het Volksbos, Aalkeetbuitenpolder en de Rietputten. En wat denk je van de eendenkooi. Die ligt hier al eeuwen. Wij willen die eendenkooi en de natuurgebieden doorgeven aan de volgende generaties. Het aanleggen van de Blankenburgtunnel betekent dat dit prachtige natuurgebied dadelijk in één klap van de aardbodem verdwijnt. Bovendien verpest het de rust.'

Mos denkt daarnaast ook aan de vele bijzondere dieren die in het gebied leven. Eén daarvan is het woudaapje. Deze vogel is ernstig bedreigd en staat op de rode lijst van beschermde diersoorten. Mos heeft de kleine reiger zelf nog niet gezien. 'Hij is klein en heeft een hele goede schutkleur. Maar ik krijg steeds vaker meldingen dat hij weer gezien is. Daarnaast zitten er in de Rietputten veel roerdompen en baardmannetjes. En hoewel het in Nederland heel slecht gaat met weidevogels, maar zien we er hier in de Aalkeetbuitenpolder juist steeds meer.'

Om de natuurgebieden voor zowel mens als dier te behouden gaat Natuurmonumenten de komende tijd actie ondernemen. Mos legt uit: 'We gaan in debat met partijen uit de regio. Verder gaan we in Schiedam, Vlaardingen en Midden-Delfland flyeren en handtekeningen ophalen. Ook komen er acties via Facebook en Twitter. Op die manier maken we de mensen bewust van de plannen.' Mensen die zich willen aansluiten bij de actie tegen de Blankenburgtunnel of die hun krabbel willen zetten tegen de tunnel, kunnen die doen via www.natuurmonumenten.nl.