Boek over Ridderlijke Duitsche Orde in Balije Utrecht

18 june 2012
Utrecht

De Bruin legt uit dat al in 1640 de Balije van Utrecht de band brak met de centrale Duitsche Orde, die vanuit Duitsland opgericht was als geestelijke ridderorde in de tijd van de Kruistochten. Het is nu de oudste charitatieve instelling in Nederland, sinds 1231, en er worden jaarlijks circa 500 aanvragen voor individuele hulp aan gehandicapten en langdurig zieken behandeld.

En toch, het Duitse Huis is nog altijd ook een beetje een geheimzinnige organisatie en locatie. In het pand zelf kun je niet zomaar binnenkomen. De Balije van Utrecht zetelt in het prachtig gerestaureerde commandeurshuis van de Duitsche Orde en wie er lid van wil worden, moet van protestantse huize zijn en adelpapieren kunnen overleggen die honderden jaren teruggaan.

Hoewel het dus wel om een behoorlijk exclusieve organisatie gaat, doet het Duitse Huis er wel van alles aan om haar werk en oorsprong bekend te maken aan het publiek. Onderzoekers mogen aan de slag in het goed bewaarde archief met honderden stukken en eeuwenoude notulen; het oudste stuk dateert uit de 13e eeuw. Eerder al verscheen een boek over de vestiging van het Duitse Huis in Utrecht in 1231 aan de Tolsteegsingel, die na een plundering verhuist naar een plek aan de Springweg binnen de veiligere stadsmuren.

Nu was het de beurt aan De Bruin die, op uitnodiging van de Balije van Utrecht - vijf jaar lang, twee dagen in de week -, zich vooral stortte op de periode dat het er even op leek dat het over en uit was voor de 'ridders', die vooral zichzelf nog verrijkten via de inkomsten uit het bezit van 1400 hectare grond op diverse plekken in Nederland.

Die periode betrof vooral de tijd toen de Fransen ons land overheersten tussen 1795 en 1813. Maar de Balije van Utrecht wist alle dreiging te weerstaan, zelfs toen Napoleon in 1811 opdracht had gegeven ook het bezit van de Duitsche Orde op te eisen. Doordat rentmeester Cazius niet met de papieren over de brug kwam - waarschijnlijk om fraude te maskeren, vermoedt De Bruin - gebeurde er weinig.

Nadat de Fransen vertrokken, mocht de orde weer doorgaan, maar die was inmiddels wel verhuisd naar Den Haag omdat de broer van Napoleon, Lodewijk, het Duitse Huis in 1807 had gevorderd, eerst als ministerie van Financiƫn, maar al snel werd het een militair hospitaal waar de gewonden van de oorlogen van Napoleon behandeld werden.

In 1820 keerde de Balije van Utrecht terug naar Utrecht en heeft tot 1995 geresideerd in een pand aan de Nieuwegracht. Toen het Militair Hospitaal eind jaren tachtig van de vorige eeuw leeg kwam te staan, kon de orde het pand weer terugkopen. Dat vloeide voort uit een recht dat in 1808 was overeengekomen. Ze kocht toen het voormalige commandeurshuis en de oude kerk (waarvan een groot deel vernield was bij de storm in 1674). De voormalige kapittelzaal en andere gebouwen maken nu deel uit van hotel Karel V.

Het boek 'Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838' is een uitgave van uitgeverij Verloren en kost 49 euro in de boekwinkel.