Beroep tegen sloop Gerrit Rietveld College afgewezen

06 june 2013
Utrecht

Daarmee lijkt de weg vrij voor sloop van het gebouw van architect Elffers uit het begin van de jaren zestig. De gemeente wil het huidige schoolgebouw in de wijk Tuindorp-Oost slopen zodra de nieuwe school die nu in aanbouw is, opgeleverd wordt. Op het terrein van de huidige school, komen vanaf 2015 woningen en voorzieningen. De nieuwbouw is een initiatief van schoolbestuur Willibrord Stichting, Woningcorporatie Mitros en de gemeente.

Wederopbouw

De historische verenigingen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State, omdat het volgens hen een waardevol gebouw uit het tijdperk van de Wederopbouw betreft. Zij baseren zich daarbij op een rapport van het Monumenten Advies Bureau. Ook vinden ze dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan onvoldoende is gekeken naar de cultuurhistorische waarden, terwijl dat volgens het Rijk uitdrukkelijk meegewogen zou moeten worden.

Gevoelig verlies

De verenigingen hadden ervoor gepleit om het gebouw een andere bestemming te geven, omdat sloop een gevoelig verlies voor de stad zou opleveren. Ze roepen de gemeente en ontwikkelaar Mitros daarom nu nogmaals op om toch nog eens naar hergebruik willen kijken.

De historische verenigingen vinden het ook noodzakelijk dat Utrecht snel monumenten uit de periode van de wederopbouw gaat aanwijzen. De gemeente maakt daar volgens hen weinig haast mee.