Weesper Gerard Tijssen blij met pauselijke waardering

19 january 2016
Weesp

'De deken is onze pastoor op afstand, omdat wij geen eigen pastoor hebben. De heer Bakker had de onderscheiding al sinds september in huis, maar wachtte tot hij een gaatje in zijn agenda had om naar Weesp te komen', vertelt Tijssen.

De onderscheiding, Pro Ecclesia et Pontifice, wordt uitgereikt aan mensen die onbezoldigd of onbetaald werd doen voor de katholieke kerk. 'Ik ben er erg trots op. En ik draag de onderscheiding op aan de hele parochie, want iedereen heeft zo hard gewerkt.' Daarmee doelt hij op de afgelopen periode, waarin hij zich met veel andere vrijwilligers binnen de parochie bezighield met de verhuizing van de H. Laurentiuskerk aan de Herengracht naar de H. Laurentius en Maria Magdalenakerk in de Troelstralaan.

Nauw betrokken

'Ik ben al jaren betrokken bij de parochie. Vroeger bij de Laurentiuskerk in Weesp en toen de fusie tussen de Nicolaasparochie in Muiden en onze parochie in Weesp plaatsvond, hebben wij er als bestuur voor gezorgd dat een nieuw bestuur gekozen werd. Daarom heb ik me toen teruggetrokken als vicevoorzitter. Maar ik ben altijd lid van de parochievergadering gebleven. En toen in het nieuwe bestuur weer een vacature voor vice-voorzitter kwam, heb ik me beschikbaar gesteld en kreeg de functie opnieuw.'

Hij vertelt dat hij ook lector en koster is. 'Als er bruiloften of uitvaarten zijn, ben ik er om spullen klaar te zetten, de pastoor tijdens de mis te begeleiden en na afloop alles weer op te ruimen. Het is bijzonder werk, je ontmoet veel mensen en je maakt veel mee. Ook mijn vrouw doet vrijwilligerswerk voor de kerk. We zijn allebei nauw betrokken bij de parochie. Het kost veel tijd, maar we hebben het er graag voor over.'