Boetes bijstand tegen het licht

25 august 2015
Laren

In 2013 werden de sanctieregels landelijk aangescherpt, maar eind 2014 oordeelden de Centrale Raad van Beroep en de Nationale Ombudsman dat de wet haar doel voorbij was geschoten. Het beleid werd hierna aangepast. Het is aan gemeenten om te bepalen of zij onterecht uitgedeelde boetes uit 2013 en 2014 terug gaan betalen.

Bij het wel of niet toekennen van een boete moet volgens de nieuwe regelgeving de vraag centraal staan of er sprake is van een fout of dat er bewust fraude is gepleegd. Alleen bij opzettelijke fraude volgt nu een boete. Voorheen moest in beide gevallen een sanctie worden opgelegd.

De gemeente Hilversum maakte vorige week bekend dat zij 50.000 euro aan eerder opgelegde boetes gaat terugbetalen aan haar cliënten. Het gaat daarbij om bijstandsgerechtigden die weliswaar niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, maar waarbij geen opzet in het spel was.

Huizen verwacht volgens een woordvoerster niet dat deze nieuwe toets tot een herziening zal leiden. 'Gezien de landelijke discussies die hierover ontstonden, hebben de HBEL gemeenten destijds het besluit genomen om het opleggen van boetes tijdelijk op te schorten, totdat er duidelijkheid zou zijn over de op handen zijnde aanpassingen in de regelgeving. Daardoor speelt dit thema in de HBEL gemeenten niet op grote schaal', aldus de woordvoerster.

Volgens de gemeente Huizen is aan de boetes die wèl zijn opgelegd steeds zorgvuldig onderzoek voorafgegaan en is er dus geen reden om daarop terug te komen. Wel wordt bekeken of de hoogte van de boetes in lijn zijn met de nieuwe regelgeving. 'Mochten we constateren dat er in een situatie vanuit de nieuwe regelgeving en jurisprudentie toch sprake zou zijn van een onevenredig hoog bedrag, dan wordt de hoogte van de boete bijgesteld en wordt de inwoner hierover geïnformeerd', aldus de gemeente Huizen.