Molen 't Haantje is op zoek naar financiële steun

07 may 2014
Weesp

Toch zijn de eigenaren van de molen, Geert Kotter en Marijke Schekkerman, optimistisch over de toekomst. 'De ingrijpende renovatie van de voormalige molenaarswoning is klaar en in de tuin kunnen we nu activiteiten organiseren en het is een mooie locatie voor trouwfoto's', vertelt Schekkerman. Ook Kotter - tevens secretaris van de stichting Molen 't Haantje - bekijkt de zaken van de zonnige kant. 'De gemeente heeft de lening tien jaar verlengd, waardoor we tot 2020 de tijd hebben om de ontbrekende 70.000 euro bijeen te krijgen. We zijn daar serieus mee bezig. Donaties en sponsors hebben we hard nodig. We denken dat het lukt.'

Het gat in de begroting is ontstaan door een ton extra kosten door meerwerk bij de restauratie. 'De eigenaar, ik dus, zou 30.000 euro bijdragen en de gemeente 70.000 euro. Weesp verstrekte daarvoor een lening aan de stichting. Dit bedrag is, ondanks gedane toezeggingen, niet door de gemeente gesubsidieerd.'

Goedgekeurd

Kotter vertelt dat pas in 2012 bleek dat de gemeenteraad de lening bij de begrotingsbehandeling nooit heeft goedgekeurd. Hierover is een juridische procedure gevoerd. 'De rechter heeft de gemeente gelijk gegeven', zegt hij. 'Formeel is de subsidie nooit aangevraagd en daarmee zijn alle brieven vanuit de gemeente waarin de subsidie werd toegekend, niet rechtsgeldig.'

De gemeente wijst er in een reactie op dat de subsidieregeling met geld van het rijk voor restauratie van monumenten tot 2005 heeft bestaan. 'Toen bij verbouwing meerwerk aan het licht kwam, heeft de stichting de gemeente gevraagd om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Omdat de gemeente het geld van de rijkssubsidie voor dat jaar en daaropvolgende jaren al toegewezen had aan andere monumenten, kon Weesp alleen de intentie aangeven om vanaf 2008 een deel van de rijkssubsidie aan de stichting Molen 't Haantje toe te wijzen. Helaas is voor die tijd de subsidieregeling door het rijk afgeschaft.' Over de lening zegt de gemeente dat deze liep tot 2010. 'Omdat de stichting niet kon aflossen is deze verlengd tot 2020. Deze extra tijd dient de stichting te benutten om zelf financiële middelen te verwerven. '

Voor informatie kijk op www.molenhethaantje.nl onder het kopje 'Donateurs' of 'Sponsors'.