Luchtkwaliteit in Grote Kerk Naarden flink verbeteren

11 april 2014
Naarden

Het doel van het project is om de luchtkwaliteit in de kerk voor mens en monument aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling het energieverbruik met tenminste 25 procent te reduceren. Belangrijk onderdeel is het creëren van een zogenaamde luchtdeken om de warmte niet tot aan het tongewelf te laten stijgen. De stichting ontving vorig jaar februari speciaal voor de verduurzaming van het rijksmonument in de Vesting een bijdrage van 400.000 euro van de BankGiro Loterij. Samen met een eigen bijdrage van 125.000 euro moet dit leiden tot de gewenste duurzame verbeteringen..

Begin mei starten de werkzaamheden ten behoeve van het verduurzamen van de Grote Kerk Naarden. Deze week was de aftrap van het project toen het bestuur van Stichting Grote Kerk Naarden onder leiding van bestuurslid en architect Bob Custers, de symbolische waterpomptang overhandigde aan Paul Lomans, directeur van Lomans Groep uit Amersfoort.

Na metingen door bureau Physitec uit Rotterdam, werd een advies uitgebracht op basis van berekeningen van engineer en projectbegeleider Guido Bordewijk. Dit werd vertaald in een aanbestedingstraject, waarna de keuze uiteindelijk op Lomans Groep viel. De metingen werden onder andere tijdens de uitvoeringen van de Matthäus-Passion 2013 uitgevoerd. Volgens de resultaten zat 't niet goed met de luchtkwaliteit. Bovendien stuitte het onderzoeksteam op asbest in de nonnengang; een niet-publieke ruimte. 'De stichting is direct overgegaan tot grootschalige sanering, hetgeen vorige maand werd afgerond', geeft Marlo Reeders van Stichting Grote Kerk Naarden aan.

Om het kwetsbare interieur van de eeuwenoude kerk zo min mogelijk te belasten, is besloten om de kapconstructie, waar een deel van de werkzaamheden ten behoeve van de klimaatvoorziening plaatsvinden, te benaderen van buitenaf via steigers. In overleg wordt er op bepaalde data niet gewerkt, zodat huwelijksvoltrekkingen, concerten en andere evenementen ongestoord kunnen plaatsvinden. Begin juli moet de klus af zijn volgens het schema.