Primeur in 't Gooi met aanpak vies grondwater

31 october 2013
Hilversum

Dit beschermt dan ook de drinkwaterputten in 't Gooi en de natte natuurgebieden, zoals het Naardermeer.

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Naarden, Huizen, Bussum, Laren, Hilversum en Wijdemeren, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en drinkwaterbedrijven PWN en Vitens hebben het zogenaamde grondwatergebiedsplan 'Grondwaterbeheer het Gooi' vastgesteld. Daarin maken de besturen gebruik van de nieuwe mogelijkheid in de Wet Bodem Bescherming om diepe grondwaterverontreinigingen samen te monitoren en beheren. Dit 'grondwater-gebiedsplan' is een mijlpaal in 't Gooi en één van de eerste plannen in Nederland, jubelt de provincie.

Goed alternatief

Gedeputeerde Talsma en de overige bestuurders zijn dan ook blij met de voortgang: 'Nu duidelijk is waar de verontreinigingen zich bevinden en we een gezamenlijke aanpak hebben vastgesteld, kunnen we echt aan de slag. We bieden eigenaren een goed alternatief voor dure sanering op eigen kosten en we zorgen er tegelijkertijd voor dat de verontreinigingen van het diepe grondwater geen risico's meer opleveren.'

Eigenaren en/of veroorzakers van de verontreiniging zijn verantwoordelijk voor het saneren. Nu hebben zij de keuze om de verontreiniging op eigen kosten aan te pakken - zoals de wet voorschrijft - of om mee te doen met een gebiedsgerichte aanpak op basis van een financiële bijdrage aan de voorziening (een soort fonds) grondwaterbeheer 't Gooi. Uit deze voorziening worden bijvoorbeeld de peilbuizen voor de gezamenlijke monitoring betaald en treft men waar nodig extra maatregelen om drinkwaterputten te beschermen. In de meeste gevallen is voor verantwoordelijke eigenaren duurder om zelf een sanering uit te voeren dan mee te doen aan de gezamenlijke aanpak.

Chemische wasserijen

In het verleden waren er in 't Gooi veel chemische wasserijen en metaalbewerkende bedrijven, die hun sporen hebben nagelaten in de bodem. Op veel locaties is inmiddels de bron van de verontreiniging verwijderd en de bodem gesaneerd, maar het diepere grondwater is nog wel verontreinigd. In het grondwatergebiedsplan zijn alle grondwaterverontreinigingen in 't Gooi in kaart gebracht. Op circa honderd locaties is het grondwater verontreinigd, variërend van 5 tot 200 meter diepte, die zich langzaam via het grondwater verspreiden.

Berekeningen zouden hebben aangetoond dat deze grondwaterverontreinigingen pas over honderd jaar of later aan de oppervlakte komen. De provincie benadrukt daarom dat er dus geen direct gevaar is voor de volksgezondheid. 'Maar de partijen willen de verontreinigen wel in de gaten blijven houden. Daarom worden deze grondwaterstromen nu vanuit de gezamenlijke aanpak gemonitord en worden waar nodig maatregelen getroffen.'