Hoveniers adopteren de rotondes in Loosdrecht

23 may 2013
Loosdrecht

Donderdag was de feestelijke ondertekening van het contract. Deze nieuwe vorm van samenwerking is tot stand gekomen onder coördinatie van Screen4all, bekend van de digitale infozuilen bij de gemeentegrenzen.

De bedrijven onderhouden drie rotondes in Loosdrecht en een deel van het omliggende groen. Als eerste daad hebben zij gezamenlijk de rotonde bij 't Bruggetje geheel opnieuw ontworpen en ingericht. De twee andere rotondes behouden hun huidige inrichting en worden op goed niveau onderhouden. Hieronder hoort ook het plantsoen bij het oorlogsmonument bij de rotonde aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk.

In 2012 startte het project 'Samenwerken aan groen'. De gemeente Wijdemeren riep hierbij inwoners, bedrijven en instellingen op om te helpen bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Doel is om, ondanks de bezuinigingen, de directe woon- en werkomgeving toch net even wat extra's te geven. Inmiddels zijn er circa dertig volgens de gemeente zeer succesvolle initiatieven actief.