Kritiek D66 op toeristisch beleid Hilversum

22 may 2013
Hilversum

D66-raadsleden Annemarie den Daas, Edwin Göbbels en Gerard Kroon hebben daarom een tiental schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zij vinden het maar niets dat Hilversum geen prominente plek op de toeristische top 10-lijstjes inneemt, terwijl het toch 'unieke kwaliteiten' bezit: multimedia, cultuurhistorie en cultuur.

Concrete voorbeelden zijn volgens de Democraten onder meer Beeld en Geluid, de Vorstin, honderden Jonge Monumenten en 300 rijksmonumenten in de groene tuinstadarchitectuur van Dudok en een historisch stuwwallenlandschap.

'Dingetjes'

Het lukt echter niet om deze unieke kwaliteiten professioneel te vermarkten, stelt de partij. 'Wellicht omdat we allerlei 'dingetjes' doen die geen verband met elkaar houden. Hilversum is aan zichzelf en de omgeving verplicht te zorgen voor een bruisende binnenstad met een veelzijdig cultureel aanbod dat voor lokale, regionale en (inter)nationale bezoekers gemakkelijk vindbaar is.'

Te beperkt

Daarnaast is de merknaam Hilversum Mediastad volgens D66 veel te beperkt. Er is weliswaar het goedbezochte Beeld en Geluid, maar die bezoekers kijken vervolgens niet naar wat er nog meer in Hilversum is. De partij wil van B&W weten hoe dat komt. 'Hilversum is echter meer dan Mediastad. Hilversum is verrassend veelzijdig', doelend op het groene karakter.

Highlights

Bovendien zet de partij vraagtekens bij het functioneren van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), dat vooral zou insteken op 'ontvangen' en 'informeren', maar niet op promotie. 'Het percentage internationale bezoekers dat na Amsterdam ook de regio bezoekt is de afgelopen jaren fors gestegen. In de communicatie rond de toeristische highlights in de regio worden Amstelveen, Haarlem, Zaanstad en Purmerend nadrukkelijk betrokken, maar Hilversum niet.' De drie vragenstellers vragen zich af waarom niet. 'Hilversum heeft voldoende arrangementen en highlights voor de (inter)nationale toerist. Waarom is Hilversum nog steeds niet betrokken bij de spreiding van de toeristenstromen in de Metropoolregio Amsterdam? Wordt ons toeristisch beleid te specifiek op bezoekers uit de eigen regio gericht?'

Geopark

Tot slot komt het Plan van Aanpak voor een Geopark in 't Gooi en de Vechtstreek aan bod. De initiatiefnemers, de Vrienden van het gooi en het GNR, willen daarmee het stuwwallenlandschap in de regio positioneren als een sterk merk met een hoge rijkdom op het gebied van aardkundige- en natuurmonumenten, archeologische vindplaatsen, cultuurhistorie, beschermde stads- of dorpsgezichten, cultureel erfgoed en rijksmonumenten.

Als het Geopark de status van Europees Geopark verdient, ontrolt zich volgens D66 een toeristische trekker van jewelste, maar bij de presentatie van de plannen is de partij naar eigen zeggen nog eens met de neus op de feiten gedrukt. 'Bij het in kaart brengen van de waarden van ons gebied zou Hilversum zwaar moeten meetellen. dat blijkt niet het geval. Op een of andere manier weten we onze unieke kwaliteiten nog inhoudelijk, noch systematisch en strategisch naar buiten te brengen.'