Studies naar varianten op het spoor

03 april 2013
Bussum

Daarom zijn er studies gedaan naar diverse varianten voor dit probleem in deze twee Gooise gemeenten. Railbeheerder ProRail gaat enkele varianten uitwerken, al gaat de voorkeur al enkele jaren van Naarden en Bussum uit naar een verdiept spoor. Daarmee zijn de problemen van ellenlange wachttijden voor de spoorbomen en de bedreiging voor de veilig- en leefbaarheid in een keer van de baan.

Met ProRail is al gekeken naar de mogelijkheid van verkeerstunnels. Dat zou kunnen bij de Generaal de La Reijlaan (auto) en Comeniuslaan (fiets). Tevens zou hier dan een korte verdiepte ligging kunnen komen, inclusief verdiept station.

'Voordelen van verkeerstunnels zijn relatief lagere kosten en een kortere bouwtijd maar er zijn ook nadelen zoals de krappe ruimte, omleiding van fietsers naar de Comeniuslaan, het doorbreken van aansluitingen - Vlietlaan en Slochterenlaan- de sloop van waardevolle bebouwing en het beperken van de bereikbaarheid van enkele panden', zo meldt de gemeente Bussum.

Qua kosten is een verdiept spoor vele malen duurder en de bouwtijd is veel langer dan de aanleg van verkeerstunnels. Tevens zou een enkel pand wegens de werkzaamheden tijdelijk plaats moeten maken. Toch heeft deze variant de voorkeur van beide gemeente vanwege de mindere inbreuk op de omgeving na de bouw, behoud van de belangrijkste verkeersverbindingen, minder geluidsoverlast en een lager groepsrisico.

Als ProRail klaar is met de diverse studies legt zij alle varianten voor aan de gemeenteraden van Naarden en Bussum.