Meer 'licht en lucht' in bosgebied De Zuid in Hilversum

29 january 2013
Hilversum

Doel van de klus is het bieden van kansen voor verjonging van ter plaatse thuishorende loofbomen en de ontwikkeling van kruiden en struiken. 'De inlandse boomsoorten krijgen hierdoor meer ruimte', meldt Jaap Vlaanderen namens het GNR.

De aanwezige landschapselementen, zoals houtwallen, lanen, markante bomen en voormalige eikenhakhoutpercelen worden behouden of vrijgesteld. Hier en daar kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

Van de Bosberg is in het veld niet meer veel te zien want tot het midden van de vorige eeuw is er zand afgegraven dat onder meer diende voor woningbouw en wegenaanleg. De open ruimte van zandafgraving 'De Kuil' wordt groter gemaakt door een groot deel van de aanwezige naaldbomen te kappen. Zo komt er meer 'licht en lucht'. Vlaanderen: 'De Kuil wordt hierdoor aantrekkelijker, zowel voor verschillende (warmte minnende) diersoorten als voor bezoekers. Rondom De Kuil worden extra zitplekken gemaakt.'

De werkzaamheden zijn gericht op het natuurlijker maken van bossen door monotone naaldbossen om te vormen naar soortenrijkere loofbossen. Het naaldbos is indertijd voor de houtproductie geplant. Ingrijpen in het bos is volgens het GNR nodig omdat op dit moment het merendeel van de bomen van dezelfde leeftijd is en de bossen gedomineerd worden door niet inheems naaldboomsoorten zoals douglas, lariks en Corsicaanse den.

Het vellen van de bomen gebeurt met een zogeheten 'Harvester'. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn - zeker bij regenachtig weer - doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en de paden goed droog zijn. Vóór het broedseizoen 2013 - dus vóór 15 maart - zal de rust in het bos zijn weergekeerd.

Het Goois Natuurreservaat werkt volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Dat betekent dat vóór aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten, mierenhopen of nesten van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, volgen er maatregelen om deze te beschermen.