Nieuwe baan Claudia Zuiderwijk

12 october 2012
Hilversum

HILVERSUM - Claudia Zuiderwijk-Jacobs heeft een nieuwe baan. De voormalig bestuursvoorzitter van Tergooiziekenhuizen wordt per 1 november voorzitter van de nieuwe organisatie die voortkomt uit de Kamers van Koophandel en Syntens Innovatiecentrum. Bestuursvoorzitter van Kamer van Koophandel Nederland, Ton Nelissen, is blij met haar komst. 'Met haar ruime bestuurlijke ervaring in verschillende branches als ICT, zorg en dienstverlening krijgen we een gedreven en deskundig bestuurder die weet wat er speelt in ondernemersland en de paden kent die horen bij een uitdagend transitieproces.'

Zuiderwijk vervulde de afgelopen jaren verschillende directiefuncties, onder andere bij Pink Roccade, Prorail en Tergooiziekenhuizen. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) maakt Zuiderwijk, die in 2010 afscheid nam van het ziekenhuis, verantwoordelijk voor de inrichting van het nieuw te vormen zelfstandig bestuursorgaan dat begin 2014 start. Belangrijke taak hiervan is onder andere het beheer en de doorontwikkeling van het Ondernemersplein.

In januari 2014 start het nieuwe ZBO dat valt onder eindverantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I. De integratie tot één organisatie van de twaalf regionale Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Nederland en stichting Syntens moet leiden tot een fundamentele nieuwe inrichting van de dienstverlening aan ondernemers.