Hilversum Zuid en Oost op weg naar rijksbescherming

05 june 2012
Hilversum

Hilversum heeft in Zuid en Oost twee unieke uitbreidingsgebieden die worden gewaardeerd om hun hoge kwaliteiten en woonplezier. Hilversum Zuid ontstond in de periode 1910-1935 volgens de tuinstadgedachte en de ideeën van W.M. Dudok over de beëindiging van Hilversum. Hilversum Oost is gebaseerd op Plan Oost van Dudok in de jaren 1930 en zijn beëindigingsplan uit 1933. Het Kamrad werd in de jaren '60 gebouwd.

Het doel van de aanwijzing is de kwaliteiten te behouden en te versterken. Veel kwaliteiten zijn zichtbaar en bekend, andere moeten beter voor het voetlicht worden gebracht. Ter voorbereiding van de bescherming worden uitgangspunten en richtlijnen opgesteld die bewoners en eigenaren in staat stellen om bij te dragen aan behoud, herstel en de ontwikkeling van deze gebieden.

Hiervoor is een conceptvisie opgesteld, die de ontwikkelingsgeschiedenis van de gebieden beschrijft. Op grond daarvan zijn de bijzondere waarden benoemd en de veranderingen die deze hebben verzwakt. Diverse uitgangspunten en richtlijnen geven richting aan de manier waarop de waarden behouden en hersteld kunnen worden en ontwikkelingen daarop kunnen voortbouwen.

Sommige uitgangspunten richten zich op herstel van de stedenbouwkundige structuur van de gehele wijk, andere op behoud van de architectuur van het individuele gebouw. In de komende periode worden zij vastgelegd in ruimtelijke instrumenten zoals een nieuw bestemmingsplan.

In 2008 nam de Rijksoverheid het besluit om de twee dorpsgezichten aan te wijzen als beschermde gezichten. De aanwijzing is een gezamenlijke bevoegdheid van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Infrastructuur en Milieu op grond van de Monumentenwet en de Wet ruimtelijke ordening. Voor de gezichten moet de gemeente een beschermend bestemmingsplan opstellen.

De aanwijzing komt voort uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) uit de jaren 1990, waarbij de waardevolle architectuur en stedenbouw uit de periode 1850-1940 werden geïnventariseerd. In de stad van jonge architectuur en stedenbouw Hilversum werden door de rijksoverheid in 1999 drie gebieden geselecteerd voor aanwijzing als beschermd gezicht. In 2007 werd het eerste gezicht beschermd, het noordwestelijke villagebied.