Groot onderhoud complex Stalpaertstraat Hilversum komt er

20 february 2013
Hilversum

Dat bevestigde de woningcorporatie tijdens een gesprek met de bewoners, SP, de afdeling wijkzaken van de gemeente Hilversum en het huurteam Hilversum. 'Alle plannen daarvoor zijn goedgekeurd door de Vereniging van Eigenaren, alleen de daarbij behorende begroting moet nog worden goedgekeurd', aldus Simone van den Berge namens de Alliantie. 'Dit gesprek heeft ertoe bijgedragen dat de Alliantie zo snel mogelijk met de VvE om de tafel gaat zodat de begroting kan worden besproken en goedgekeurd. De Alliantie wil hier graag aan de slag. We hebben echter de goedkeuring van de VvE nodig om te kunnen beginnen.'

De betrokken partijen gingen met elkaar om de tafel, omdat de bewoners - huurders en kopers - van het complex in Hilversum-Noord al enige tijd ontevreden zijn over de onderhoudsstaat van hun woningen. Dit kwam naar voren uit de zogenaamde woontevredenheidsenquĂȘte die de SP enige tijd terug aan de Stalpaertstraat heeft afgenomen.

Onder voorzitterschap van SP-fractievoorzitter Bianca Verweij konden de bewoners hun verhaal doen en heeft de Alliantie haar onderhoudsstrategie kunnen toelichten. Alle aanwezige partijen kijken terug op een goed gesprek. Van den Berge: 'De actiepunten uit dit gesprek pakken we op en over drie maanden zitten we weer met elkaar om tafel.'

De Alliantie wil zich nu extra inzetten om goedkeuring te krijgen voor de onderhoudsbegroting voor het reeds geplande onderhoud aan de woningen. Omdat er in het complex sprake is van gemengde bewoning bepaalt de Vereniging van Eigenaren van het complex mede welke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. 'De plannen om dit complex op te knappen liggen er al', aldus Van den Berge. 'De begroting moet echter nog door de VvE worden goedgekeurd, dus het is daarop wachten. We gaan ervoor zorgen dat dit snel met de VvE wordt afgehandeld.'

Winstpunt van het gesprek is ook dat de bewoners zich collectief, denk aan een bewonerscommissie of bewonerspanel, willen gaan organiseren. De Alliantie juicht dit initiatief toe. 'Dit is voor beide partijen een goede ontwikkeling', vervolgt Van den Berge. 'Dat zien we als een prettige manier van samenwerken met onze huurders.'

Ook Verweij is daarover enthousiast. 'Wij hebben als partij, in dit geval, vooral het belang van de bewoners voor ogen en zijn blij de huurders, maar ook de kopers, ondersteund te hebben bij het vinden van de weg naar hun verhuurder. Het is goed dat het voornemen er ligt om een bewonerscommissie te vormen. De Alliantie heeft toegelicht hoe ze erin staan en het is fijn dat ze aan de slag gaan met een paar concrete actiepunten.'

De kritiek van bewoners over de staat van het onderhoud van de buitenruimte bij hun complex, zoals onder andere het plantsoen, neemt de gemeente Hilversum serieus. 'We gaan hier intern mee aan de slag. Goed dat wij als partij ook om de tafel hebben gezeten. Ook wij kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van hun woonbeleving.'

Voorts heeft de Alliantie in het gesprek erkend dat er verbeterslagen gemaakt kunnen worden on het reparatieverzoek proces. Dit proces wordt in gang gezet op het moment dat een huurder zo'n verzoek inbrengt voor zijn of haar eigen woning. 'Van den Berge: 'Het reparatieverzoek kan beter. Ik ga hier meteen intern over in gesprek.'