Club pleit voor Hilversum als 'Tuinstad in de 21e eeuw'

08 may 2012
Hilversum

Leon Bobbe (wonen), Stef van Breugel (cultuur), Yolanda Gagliardi (zorg), Pieter van der Heijden (communicatie en conceptontwikkeling), Bert van der Moolen (natuur), Frenk Theunisse (economie), Koen van Velsen (stedenbouw en architectuur) en Jacco Zwerver (media) hebben elkaar via via leren kennen. Van der Heijden: 'We ontdekten dat we dezelfde ambitie hadden om voor Hilversum een duidelijkere en betere toekomstvisie te maken.'

Toekomstvisie

Hilversum werkt momenteel aan een toekomstvisie tot het jaar 2030. Dit is dus het moment om aan te haken, vindt de club betrokken Hilversummers. De open brief is dan ook bedoeld om de discussie over deze toekomst aan te gaan. 'We willen uitgenodigd worden om aan dit project deel te gaan nemen', vertelt Van der Heijden. Maar niet als enigen. 'We hebben ook ideeën om de bevolking bij deze visie te betrekken.' Eén van de mogelijkheden is een competitie voor architectuur-studenten: 'ontwerp de tuinstad van de 21e eeuw.' Van der Heijden: 'Maar voor je zo'n wedstrijd kunt uitschrijven heb je een heldere identiteit van Hilversum nodig.'

In de open brief neemt het achttal hier een voorschot op: Hilversum als tuinstad. 'Hilversum is reeds een stad in een groene regio, in de luwte van grote steden. De belofte die Hilversum daarmee biedt is die van thuishaven en uitvalsbasis tegelijk. De thuishaven waar het prettig wonen en werken is, mede dankzij de ruimte, het groen en de hoogwaardige voorzieningen.'

Tuinstad in DNA

Die tuinstad zit Hilversum al in het DNA, stellen de schrijvers. 'Dat blijkt wel omdat we met ons betoog deels teruggrijpen op een plan dat Dudok in de jaren dertig van vorige eeuw al maakte. In dit 'beëindigingsplan' presenteerde Dudok Hilversum al als tuinstad: een compacte, maar complete stad omringd door en verweven met natuur.' De sterke punten van Hilversum - natuur, landschappelijke omgeving, architectuur, media, zorg en verblijfskwaliteit - moeten weer met elkaar in verbinding worden gebracht. 'Vooral in het centrum is het groen ernstig verwaterd', stelt Van der Heijden.

In de brief pleit de club voor een een betere verbinding tussen station en binnenstad. 'Hilversum zou zijn karakter ook kunnen versterken door invalswegen, de binnenring en andere infrastructuur niet alleen verkeerskundig maar ook vanuit ruimtelijk- en natuurperspectief te benaderen. Zo kunnen openbare vervoersaders ontstaan met een groene en weldadige uitstraling.'

Ruimte voor groen betekent niet minder ruimte voor wonen en werken. 'We denken dat je aan de woon- en werkbehoefte aanpassingen moet doen. In het centrum kunnen we eventueel verdichten of hoger bouwen, maar dat sluit groen niet uit.' De acht Hilversummers willen vooral meer samenhang in de stad. 'We willen een totaalvisie op Hilversum in plaats van ad hoc-besluiten. Samenhang in plaats van een vakje invullen. Wat wil je nou in het grotere geheel?', besluit Van der Heijden.