Accijnsverhoging op bier kost overheid geld

06 march 2014
Roermond

Daarbij maakte zij de kanttekening dat door grenseffecten de opbrengsten lager zouden kunnen uitvallen. De 15 miljoen euro aan lagere opbrengsten impliceren een daling in de Nederlandse biermarkt van ruim 3%. Daardoor is het verlies aan BTW inkomsten hoger dan de extra accijnsinkomsten. Dat maakten de Nederlandse Brouwers, waarbij onder meer Gulpener, Lindeboom en Alfa zijn aangesloten, vandaag bekend.

Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers, herhaalt zijn eerdere waarschuwing: ,,In opdracht van Nederlandse Brouwers, berekende Onderzoeksbureau Regioplan begin 2013 dat de 10% bieraccijnsverhoging niet 39 maar 26 miljoen extra aan bieraccijns zou opleveren. Deze voorspelling lijkt helaas uit te komen. Sterker nog: de opbrengsten blijken met 24 miljoen euro zelfs nog iets lager te zijn.''
,,Regioplan voorspelde ook dat lagere bieraccijnsopbrengsten samengaan met een marktdaling van ruim 3%. Dit toont aan dat accijnsverhogingen direct leiden tot een blijvend lagere bierafzet en een toename van het grensverkeer.” 
Marktdaling leidt tot 28 miljoen euro minder BTW inkomsten 
De ruim 3% marktdaling heeft tot gevolg dat de BTW-inkomsten voor de overheid door de productie en verkoop van bier, met 28 miljoen euro dalen (van 798 naar 770 miljoen euro). Regioplan bevestigt dit, aldus de Nederlandse Brouwers. De bieraccijnsverhoging levert naar verwachting 24 miljoen euro op. De daling in BTW-inkomsten zullen dus hoger zijn dan extra accijnsopbrengsten. 
Daadwerkelijke kosten nog hoger 
De daadwerkelijke kosten van de bieraccijnsverhoging zullen zelfs nog hoger zijn, aangezien een marktdaling leidt tot verlies aan directe en indirecte werkgelegenheid. Onderzoek van de Brewers of Europe in 2013laat zien dat de directe en indirecte werkgelegenheid van 2008 tot 2012 – na de 30% bieraccijnsverhoging in 2009 - met 14,7% is gedaald, aldus de Nederlandse Brouwers. Ook de accijnsverhoging in 2013 zal naar verwachting zorgen voor substantieel banenverlies. Regioplan heeft berekent dat een 3% marktdaling leidt tot verlies van ruim 300 banen direct bij brouwerijen. Door dit banenverlies loopt de overheid onder meer sociale premies en inkomstenbelasting mis. 
,,Deze cijfers over 2013 zijn natuurlijk een slechte voorbode voor de effecten van de aanvullende bieraccijnsverhoging met 5.75% per januari 2014'', aldus Cees-Jan Adema. ,,De grenzen van het accijnsbeleid op bier zijn duidelijk bereikt en alles en iedereen – de Nederlandse brouwers, horeca, supermarkten, grensstreek, maar ook de Nederlandse schatkist en werkgelegenheid – zou er bij gebaat zijn als deze verhoging wordt teruggedraaid. Ik hoop dat de politiek en de nieuwe staatssecretaris de komende weken op basis van de feiten en cijfers tot dezelfde conclusie komen.”
Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van acht in Nederland gevestigde bierbrouwerijen: Alfa Brouwerij,  Bavaria N.V., Budelse Brouwerij B.V., Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, B.V. Gulpener Bierbrouwerij, Heineken Nederland B.V., InBev Nederland N.V., Lindeboom Bierbrouwerij B.V. Deze brouwerijen zijn samen goed voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland.