Minister: ‘Illegaal moskee-internaat legaal gemaakt; ontslag klokkenluider overgelaten aan de rechter’

01 july 2013
Rotterdam

50 meisjes In de moskee zitten naast de gebedsruimte ook een minimarkt waar bijvoorbeeld groentes te koop zijn, een kapperszaak en een internaat voor schoolgaande meisjes. De moskee kwam in het nieuws omdat een bouwinspecteur van de Dienst Stadsontwikkeling constateerde dat de zolder waarop de circa 50 meisjes sliepen brandonveilig zou zijn. 
Overnachten Hij stapte naar ombudsman Annemieke Zwaneveld, die vroeger officier van justitie was, omdat de moskee de situatie niet verbeterde en de deelgemeente niet ingreep. Maar zij constateerde met behulp van een gespecialiseerd brandveiligheidsbureau dat de zolder volgens de regels van de wet niet dermate onveilig was dat deze per direct ontruimd diende te worden. Desondanks vertelde zij een raadscommissie in overleg begin dit jaar dat de situatie waarin de meisjes moesten overnachten in haar ogen onmenselijk was.
Strafontslag De klokkenluider hangt nu strafontslag boven het hoofd omdat hij werkoverleg opgenomen zou hebben en de geluidsfragmenten aan de krant NRC Handelsblad en tv programma Nieuwsuur verstrekt zou hebben. Dat is namelijk een overtreding van het wetboek van strafrecht. In dat werkoverleg zegt een collega van de klokkenluider dat de gemeente- en deelgemeentebestuurders niet handhaven omdat hen dat stemmen zou kosten tijdens de verkiezingen. Deze bestuurders noemt de collega niet met naam.
Intimiderende druk De SGP-fractie in de Tweede Kamer vroeg de minister verder om zijn mening over de constatering van de klokkenluider dat ‘de Turkse achterban in Rotterdam op intimiderende wijze invloed heeft uitgeoefend op bestuurders’. Daardoor zou het handhaven van onder andere de brandveiligheidsregels niet mogelijk geweest zijn.
Machtsbederf Daarop antwoordde Plasterk dat de deelgemeente zelf onderzoek doet naar de bestuurscultuur die volgens onder andere SP en Leefbaar Rotterdam geteisterd wordt door vriendjespolitiek en corruptie. Uit verslag van het onderzoeksbureau BING blijkt dat er inderdaad sprake is van ‘clientelisme en machtsbederf’. 
Opgestapt PdvA-deelraadslid Serdar Cicek heeft zijn zetel in de deelraad vrijwel direct na publicatie van het rapport met daarin beschuldigingen van machtsmisbruik dit weekend opgegeven. Zojuist werd bekend dat het gehele bestuur van de deelgemeente Feijenoord onder leiding van Seyit Yeyden (PvdA) ook opstapt.
Rechter beslist over klokkenluider Ook vroegen de kamerleden of Plasterk het terecht vindt dat de klokkenluider al strafontslag zou krijgen terwijl de onderzoeken ten tijde van dat voornemen nog niet afgerond waren. Daarop zegt Plasterk dat het oordeel daarover aan de rechter is.