Turkse wijk in Zuid krijgt steun van PvdA

22 may 2013
Rotterdam

'Sinds jaar en dag is het een bekend feit dat nogal wat uit het buitenland afkomstige oudere Rotterdammers hun oude dag graag wensen door te brengen met gelijkgestemden. Dat is niet vreemd, dat is niet slecht, maar simpelweg een gegeven dat we dienen te erkennen en te respecteren,' zegt PvdA-raadslid Tom Harreman (bouwen en wonen).

Blij zijn met etnische lijnen
'Nu hebben een zorgverzekeraar en een projectontwikkelaar elkaar gevonden in een woonconcept. Laten we blij zijn dat er in tijden van stagnerende woningbouw nieuwe partijen zijn die in woningbouw wensen te investeren met oog voor de wensen en noden van verschillende doelgroepen. Het bouwen voor specifieke doelgroepen is in deze stad overigens al jarenlang gangbare praktijk. Zo kennen we een wooncomplex voor Chinese ouderen, voor Kaapverdiaanse ouderen, voor Hindoestanen en ook een waar voornamelijk autochtone Rotterdammers verblijven. Ook kennen we vormen van particulier opdrachtgeverschap waarbij de initiatiefnemers zich hebben georganiseerd langs een etnische lijn,' aldus Harreman.

Steun en compassie
'En dan nu breekt ineens de hel los, omdat er een woonconcept voor Turkse ouderen gerealiseerd zou gaan worden. Diegenen die daar nu tegen te hoop lopen, zijn blind voor de werkelijkheid. Een werkelijkheid die laat zien dat er initiatiefnemers zijn die bereid zijn te investeren in onze stad, bereid zijn te investeren in een mooie oude dag voor de oudere Rotterdammer die dat graag wil. Dat verdient steun, respect en compassie.'

Zelf bepalen
'Laten we toch vooral de ruimte bieden voor die Rotterdammer die zelf wil bepalen hoe hij zijn of haar oude dag wenst door te brengen. Elke Rotterdammer heeft tenslotte recht op een woonomgeving waar hij zich veilig en vertrouwd voelt,' vindt Harreman.