Wethouder ontkent strafontslag klokkenluider moskee-internaat niet [update]

17 may 2013
Rotterdam

Die kan daardoor niet controleren of het onderzoek naar de klokkenluider eerlijk verloopt. 'Pas als het onderzoek en de gevolgen daarvan zijn afgerond krijgt de raad inzage in de stukken', zei wethouder Richard Moti (PvdA) die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke organisatie tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen week.

Strafontslag
Oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam en SP hadden het stadsbestuur daarom gevraagd omdat ze hebben gehoord dat de ambtenaar strafontslag boven het hoofd hangt. Dat is ontslag waarbij de ambtenaar geen vergoeding krijgt en het recht op WW verliest. Hij zou daardoor direct in de bijstand belanden. Moti weigerde in te gaan op de vraag of de ambtenaar nu wel of niet strafontslag krijgt en herhaalde dat de raad, nadat de procedure is afgerond, op de hoogte gesteld zal worden. 

Geen sjoege
Leefbaar Rotterdam en SP vrezen dat het gerucht waar is en dat het mogelijke strafontslag een politieke afrekening is. De ambtenaar onthulde aan NRC Handelsblad dat minimaal 50 meisjes jarenlang hutje mutje op de zolder van de Fatih moskee aan de Polderstraat sliepen. Als inspecteur kaartte hij de kwestie aan binnen de dienst Stadsontwikkeling, waar hij werkt. Maar die gaf geen sjoege. Een collega inspecteerde de moskee nogmaals en die kwam met een milder oordeel. ‘Ik sluit niet uit dat dit het gevolg is van politieke druk om de regels voor brandveiligheid niet te handhaven’, zegt raadslid Leo de Kleijn van de SP.

Onmenselijke situatie
Daarna stapte de ambtenaar, wiens observaties genegeerd waren, naar de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Zij was vroeger officier van justitie. Zwaneveld nam zelf een kijkje op 5 januari 2012 en trof daar naar eigen zeggen een in haar ogen ‘onmenselijke situatie’ aan. De 25 stapelbedden stonden zo dicht op elkaar dat het voor haar niet mogelijk was er normaal tussen door te lopen. Alleen zijdelings kon ze zich door het paadje tussen de bedden wurmen. 

Brandwerende deuren
 Desondanks oordeelde het door haar ingehuurde onafhankelijke inspectiebureau Efectis uit Rijswijk dat de situatie niet zo brandonveilig was dat de zolder per direct ontruimd moest worden. In de brief die ze de raad schrijft staat dat Efectis constateerde dat er onder andere een brandmeldinstallatie en brandwerende deuren waren - wat goed is - maar dat bijvoorbeeld loshangende contactdozen gerepareerd moeten worden. Daarna sloot ze de zaak af. 

37 matrassen
De vraag is nu of de situatie die Efectis aantrof op 5 januari 2012 dezelfde is als die de klokkenluidende inspecteur eerder had aangekaart.In een filmpje van een inspectieronde in 2011 dat Nieuwsuur zaterdag 11 mei uitzond, zijn op dezelfde zolder niet alleen 25 stapelbedden te zien, maar ook een berg van 37 met roze en gebloemde hoeslakens opgemaakte matrassen. Die waren weg toen de ombudsman samen met Efectis langskwam.

Waarheid
‘Het is niet uitgesloten dat de zolder in de tussentijd verbeterd is’, zegt De Kleijn. ‘Maar hoe het nu precies gegaan is, kom je alleen te weten door een raadsenquête. Dan kan de raad ambtenaren en bestuurders van de gemeente en deelgemeente Feijenoord onder ede horen. Wie liegt gaat nat. We horen dan zoveel mensen dat de waarheid vanzelf boven water komt.’

Onderzoek 
Maar die optie zit dicht. De coalitiepartijen in de raad stemden daar eerder al tegen. Ook een onderzoek van de gemeenteraad naar de integriteit van bestuur binnen de deelgemeente Feijenoord werd afgeketst. ‘De VVD ging op het laatste moment om’, zegt De Kleijn. ‘Dat was omdat de deelgemeente Feijenoord zelf een onderzoek zou starten naar de integriteit binnen haar eigen bestuur.'
De Kleijn vermoedt dat binnen het stadsbestuur is afgesproken dat het onderzoek er zou komen om de kou uit de lucht te halen en dat de VVD daarom uiteindelijk is omgegaan. 

Deelgemeente
De VVD zelf zegt bij monde van fractieleider Maarten van de Donk dat de VVD altijd heeft gevonden dat de deelgemeente eerst zelf moet onderzoeken hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. 'Ik heb dat meteen gezegd. De eerste keer kwamen ze met een slap onderzoek waarvan ik heb gezegd dat het niet goed genoeg is. Daarop kwamen ze met een onderzoek dat we wel acceptabel vonden.'

IllegaalFeitelijk kwam dit onderzoek van de grond omdat de klokkenluider een geluidsopname naar NRC Handelsblad gestuurd zou hebben dat de krant publiceerde op 23 januari 2013. Daarop is een overleg van zes ambtenaren te horen dat plaats heeft gevonden in de kantoortoren van de dienst Stadsontwikkeling bij Marconiplein op 21 september 2011. Ze bespreken dat het een probleem is dat het internaat in de Fatih moskee illegaal is en dat het pand brandonveilig is.  GGDZe vragen zich ook hardop af waarom de meisjes in de moskee moeten blijven slapen. Dat zou zijn, aldus een collega op de geluidsopname, om ze ‘een beetje buiten de samenleving te houden’. Ook de GGD heeft daar bedenkingen bij geuit, zegt een andere collega die bouwinspecteur is. Er zou sprake zijn van lijfstraffen. Ze speculeren dat het deelgemeentebestuur al jaren niets doet aan de situatie en dat ook liever zo wil houden. De politiek - bestuurders en raadsleden - zouden bepaalde toezeggingen gedaan hebben aan het bestuur van de Fatih moskee. Het wordt niet duidelijk om wat voor toezeggingen het gaat.  Stemmen van de moskeeDe redactie van Nieuwsuur speelde vorige week een nieuw geheim opgenomen geluidsfragment af. Daarop is een collega van de klokkenluider bij de dienst Stadsontwikkeling te horen. Die zegt dat de gemeente de onveilige situatie bij de Fatih moskee liet bestaan om de moskee goed gezind te blijven. Het zou de wens van ‘de wethouder’ zijn. Deze noemt de collega niet met naam maar bedoeld wordt naar alle waarschijnlijkheid Hamit Karakus van Vastgoed en Wonen (PvdA). De dienst Stadsontwikkeling valt immers onder zijn verantwoordelijkheid. In ruil voor het gedogen van het illegale en toen brandonveilige internaat zou de moskee stemmen leveren voor de verkiezingen. In dit artikel is een correctie verwerkt. Achteraf blijkt dat er sprake was van twee gelekte geluidsfragmenten in plaats van één. Het fragment dat 11 mei in Nieuwsuur werd afgespeeld is nieuw.