Charlois stopt met registratie geboorteland

27 june 2012
Rotterdam

De rechtbank vond registratie te belastend voor deze jongeren. In Charlois zou het gaan om zo’n 100 gevallen. Alle eerder vastgelegde gegevens worden nu door de deelgemeente verwijderd. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) wees erop dat geboortelandregistratie bij wet verboden is en legde een dwangsom op. Charlois vocht dit aan voor de rechter.

Deze oordeelde dat de deelgemeente niet had kunnen aantonen dat registratie de hulpverlening ten goede kwam. Kennis van iemands achtergrond zou hulp op maat makkelijker maken.

Eenmaal per week worden de probleemgevallen besproken door medewerkers van jeugdhulpverlening en leerplicht, de wijkagent en de deelgemeente. Het mondeling delen van informatie over het land van herkomst zou niet verboden zijn omdat dat minder belastend wordt gevonden.